เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด การเดินสายสำหรับทำบุญก็เริ่มต้นขึ้น ชาวพุทธ ชาวจีนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ศรัทธา กับการท่องเที่ยวทำบุญทั้งสิ้น รวมถึงการเดินทางขึ้นไปยังเขาคิชกุฏจันทบุรี ทุกคนค่อนข้างตั้งเป้าหมายและมีความประสงค์ สำหรับเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ทั้งในช่วงกลางวันและในช่วงกลางคืน ซึ่งจะมีเจ้าพนักงานที่คอยดูแลภายในพื้นที่ของ เขาคิชกุฏ ได้พยายามคอยดูแลผู้ที่เดินทางไป และคอยดูแลจัดงานนมัสการตามเทศกาลสำคัญของไทยด้วย   ความมีชื่อเสียงย่อมทำให้เกิดความศรัทธาอันแรงกล้าเช่นเดียวกัน และพื้นที่แห่งความศรัทธา ย่อมมาพร้อมกับการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ต่อสิ่งที่อยู่ด้านหน้า ประชาชนจึงเดินหน้าสู่ เขาคิชกุฏ จันทบุรี หรือ อุทยานแห่งชาติเขาคิชกุฏ ซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดของที่นี้ กลับถูกโอบล้อมไปด้วยอำเภอมะขาม ตลอดจนกิ่งอำเภอของเขาคิชกุฏโดยตรง ความเชื่อถือในรูปแบบศาสนาพุทธ ทำให้คนไทยมักจะเกิดความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพพร้อมทั้งสักการบูชา โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนมาก นับได้ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธ ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นสมัยแห่งการเกิดศาสนาพุทธ ดังนั้นแล้ว ความเลื่อมใสจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ ที่จะอุทิศใจพร้อมกับอุทิศตน เพราะเข้าสู่พระธรรมแห่งพุทธศาสนาโดยตรง  ซึ่งความศรัทธาที่ว่านี้ เราสามารถพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ เช่นเดียวกับกลุ่มคน ที่มีความศรัทธาและพากันเดินทางสู่เขาคิชกุฏจันทบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย แถมยังคงเป็นต้นน้ำลำธารแห่งแม่น้ำสายสำคัญ อย่างแม่น้ำจันทบุรี ส่งผลทำให้สภาพพื้นป่าในบริเวณนี้ทั้งหมด มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้น และมีลักษณะปนกับป่าดิบเขา พร้อมทั้งมีป่าไม้ผลัดใบ ทำให้ภายในป่ามีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานชนิดรวมกันเป็นจำนวนมาก...