แบบอย่างของเกมส์ทำอาหารเสริฟผู้ซื้อ คือเกมส์ที่ผู้เล่นมีความต้องการเป็นอย่างสูง ไม่ว่าเด็ก หรือผู้ใหญ่ต่างก็ชื่นชอบพร้อมกับการเล่น เกมส์ cooking fever ซึ่งเกมส์ประเภทนี้ช่วยเป็นเหตุให้ผู้เล่นแต่ละคนเกิดความสนุกสนาน เมื่อได้เลือกเล่นเกมส์เสริฟอาหาร ซึ่งภายในการเล่นเกมส์ผู้เล่นแต่ละคนควรทำอาหารให้ทันภายในเวลาที่กำหนด   นับได้ว่า เกมส์ cooking fever เป็นเกมส์ที่ใครๆ ต่างก็หมายตา กับรูปแบบเกมส์ที่ดูมีความทันสมัย ที่เป็นเหตุให้ผู้เล่นแต่ละคนอาจจะร่วมสนุก ไปกับการเสริฟอาหารแต่ละรายการอาหารก็ว่าได้  สำหรับเกมส์ cooking fever ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องพยายามอัพเกรดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เล่นต้องสนุกสนาน ขณะได้มีการอัพเกรดอุปกรณ์ในการทำอาหารแต่ละประเภท เป็นเหตุให้ผู้เล่นแต่ละคน จะต้องพยายามรีบสะสมเงิน พร้อมกับเพชร เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในการที่ผู้เล่นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง เกมส์ cooking fever ก็จะต้องมีการเสียเพชรไปแต่ละครั้ง ทำเอาผู้เล่นแต่ละคนจะต้องพยายามมีเงินเก็บ พร้อมกับเพชรเป็นจำนวนมาก ๆ ยิ่งถ้าผู้เล่นสะสมเงิน พร้อมทั้งสะสมเพชรได้มากเท่าไหร่ ผู้เล่นก็จะสามารถเปลี่ยนด่านไปได้เรื่อย ขอแค่ผู้เล่นแต่ละคนต้องพยายามเล่นเกมส์ในแต่ละด่าน โดยการเสริฟอาหารให้ทันเวลาที่กำหนด แล้วก็จะสามารถได้เงิน พร้อมทั้งได้เพชรสะสมไปเรื่อย จนถึงด่านสุดท้าย พร้อมทั้งจะทำการเปลี่ยนด่านที่มีเมนูมากมาย   ดังนั้นเกมส์...