เกมส์ลักหลับ ถึงแม้จะเป็นเกมส์ภายในรูปแบบที่เด็ก ๆ เองอาจไม่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการเล่นเกมส์ลักหลับนั้น ชื่อเกมส์ก็อาจบ่งบอกถึงแนวทางเล่นได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม และด้วยสาเหตุนี้ พอใครได้พบว่ามีเกมส์ลับหลับ ก็จะรู้สึกอยากเล่นพร้อมกับได้ทดลองเล่น กระทั่งเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากไปในที่สุด   แต่อย่างไรก็ดี เกมส์ลักหลับ ก็ยังคงเป็นเกมส์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองให้กับผู้ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ส่วนมาก ได้ทดลองเล่นเกมส์พร้อมกับเกิดความสนุกสนานได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังที่มีเกมส์ลับหลับมีขึ้นมา ตลอดจนกระทั่งได้รับความชื่นชอบเกมส์ลักหลับไปได้อย่างมากมาย ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า เกมส์ลักหลับ จะต้องเป็นอีกหนึ่งเกมส์ที่มีผู้พัฒนาพร้อมกับต่อยอด พร้อมกับพยายามคิดเกมส์ที่ออกแนวเกมส์ลักหลับในรูปแบบอื่น ๆ ขึ้นมาใหม่ เพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการ ให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบและต้องการจะเล่นเกมส์ลักหลับในรูปแบบใหม่ ๆ ได้มากเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนนี้นับได้ว่าเป็นวิธีการสร้างเกมส์ เพื่อที่จะพัฒนาและต่อยอด ตลอดจนกระทั่งผลักดันให้เกมส์หลากหลาย เหล่านี้เข้าถึงผู้เล่นได้อย่างที่แท้นั่นเอง   ดังนั้น เกมส์ลักหลับ จึงนับได้ว่าเป็นเกมส์ที่สามารถสร้างความสุขและความสนุกสนานที่แตกต่าง จนกระทั่งนับได้ว่าเป็นเกมส์สุดนิยมที่ทำให้หนุ่ม ๆ ส่วนมากชื่นชอบเป็นอย่างสูง และด้วยความสนุกที่แตกต่างกันนี้ ยิ่งกลับเป็นจุดเด่นและจุดที่น่าสนใจ เพราะว่าผู้ที่ต้องการเล่นเกมส์ภายในรูปแบบที่ตนเองชื่นชอบ และต้องการจะให้สนุกตามจินตนาการที่ตัวเองประทับใจ  ...