คุณเคยหรือไม่ กับอาการที่อยากจะระบายความรู้สึกหรือทำการวิพากษ์วิจารณ์หนังหรือภาพยนตร์ทุกเรื่องที่คุณได้ทำการติดตามชมมาอย่างสด ๆ ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความไม่ชอบต่อการรับชมหนังหรือภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่กระแสการวิจารณ์ส่วนใหญ่ กลับมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่จะปนกันไป ซึ่งนับได้ว่าไม่ใช่เรื่องยากต่อการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ กับท่าทีของผู้ที่ทำการติดตามรับชมหนังหรือหนังหลากหลายเรื่อง โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นอย่างดี มักจะเป็นผู้ที่ทำการติดตามรับชมหนังหรือภาพยนตร์อย่างแท้จริงเท่านั้น เครดิตบทความจาก >>>หนังx แต่ถ้าจะให้ดี การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะให้พวกเขาได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียของหนังหรือภาพยนตร์ในหลากหลายเรื่อง ย่อมเป็นสิ่งที่ผู้กำกับหนังหรือผู้ผลิตหนังทุกคนจะต้องน้อมรับ และถ้าหากการวิจารณ์หนังหรือหนังในครั้งนั้น เสียงส่วนมากกลับเน้นย้ำว่าหนังดีและมีคุณลักษณะ ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหนังได้มีแรงใจ ต่อการผลิตหนังหรือภาพยนตร์ในครั้งนี้เพิ่มเติม ตลอดจนกระทั่งข้อเสียในบางส่วนของหนังที่ถูกผู้คนส่วนใหญ่พูดถึง จะเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจ พร้อมทั้งเป็นข้อเสนอแนะที่ดีให้แก่ผู้ผลิตหนัง กับโปรเจคการผลิตหนังในรอบต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างมากมาย เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มักจะเป็นทฤษฎีในการศึกษา และจำป็นจะต้องมองเห็นได้หลังจากที่ได้มีการผลิตภาพยนตร์ออกมาอย่างเสร็จสมบูรณ์ วิจารณ์หนัง...