อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง และสำหรับวันสำคัญหรือว่าจารีตประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการระบุวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และถ้าหากเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะอุบัติขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำเอาประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย   และสำหรับในปี 2557 นี้ ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของจารีตประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อจะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมกับขอพรและกล่าวคำขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อจะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงประเพณีลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำเอาเราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น...