AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เตรียมตัวต้อนรับกันหรือยัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คืออะไร

 

 

AEC สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ AEC

 

 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า

 

 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก (อย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว)

 

 

หากต้องการ อ่านบทความอื่นๆ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดๆเล่าให้ฟังแบบง่ายๆคือ

 

 

-การลงทุนจะเสรีมากๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา อาจทำให้โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีลำบาก

 

 

ประเทศสมาชิก AEC ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ต่างชาติจะมีราคาสูงมาก)

 

 

-การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรรมสิ่งทอจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

-เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรที่สำคัญอย่างมากมาย เนื่องจากจะมีคนอาเซียน ป้วนเปี้ยนในไทยมากมายไปหมด และเค้าจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ โดยป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์, สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดูป้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิดิ่) และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร

 

 

-การค้าขายบริเวณชายแดนจะคึกคักอย่างมากมาย เนื่องจาก ด่านศุลกากรชายแดนอาจมีบทบาทน้อยลงมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และปัญหาสังคมตามมาด้วย

 

 

-เมืองไทยจะไม่ขาดแรงงานที่ไร้สกิลอีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่ปัญหาสังคมจะเพิ่มขึ้นแทน อันนี้รัฐบาลควรระวัง

 

 

-คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทำงานเมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมากๆ คอยดูดิ่ Asean Economics Community แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

 

 

-อุตสาหกรรมโรงแรม, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รถเช่า บริเวณชายแดนจะคึกคักมากขึ้น

 

 

-สาธารณูปโภคในไทย หากเตรียมพร้อมไม่ีดีอาจขาดแคลนได้เช่น ชาวพม่า มาคลอดลูกในไทย ก็ต้องใช้โรงพยาบาลใไทยเป็นต้น

 

 

-กรุงเทพฯ จะแออัดอย่างหนัก เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นตรงกลางของอาเซียนและเป็นเมืองหลวงของไทย โดยเมืองหลวงอาจมีสำนักงานของต่างชาติมาตั้งมากขึ้น ก็เป็นได้ รถจะติดอย่างมาก สนามบินสุวรรณภูมิจะแออัดมากขึ้น (ดีที่อาจสร้างเพิ่มได้)

 

 

-ไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลกในการผลิตอาหาร เพราะ knowhow ในไทยมีเยอะประสบการณ์สูง และบริษัทอาหารในไทยก็แข็งแกร่ง กระกอบทำเลที่ตั้งเหมาะสมอย่างมาก

 

 

-ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างๆชาติที่ด้อยกว่าอาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้, จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาจญากรรมจะรุนแรงสถติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

 

 

 

 

แล้ว AEC จะพัฒนาไปถึงระดับเดียวกับ Euro zone ได้หรือไม่

 

น่าจะเป็นไปได้ยากเนื่องจาก ภูมิประเทศของ ASEAN ไม่เอื้ออำนวยมากนักเพราะหลายๆประเทศก็มีพื้นที่ห่างกัน และรายได้ต่อหัวของประชากรนั้นก็ต่างกันมาก เช่น สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 40,000 USD/year ซึ่งต่างจากประเทศพม่าซึ่งมีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ 500 USD/year เท่านั้น ซึ่ง AEC ยังคงต้องใช้เวลาอีกมาก กว่าจะก้าวไปถึงจุดนั้น

 

 

หากต้องการ อ่านบทความอื่นๆ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)หรือ “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

 

 

อาเซียนมีพื้นที่ ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ.2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกัน คิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในลำดับที่ 9 ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวม

 

 

สมาชิกจำนวน 10 ประเทศดังกล่าวได้รวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” อันประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ซึ่งเปรียบเสมือน 3 เสาหลัก (Pillars) คือ

 

 

(1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community : ASC)

 

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC)และ

 

(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)

 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ ภายในอาเซียนอย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี พ.ศ.2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเช่น การท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารสุขภาพ ฯลฯ

 

 

นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม จึงเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค (Regional Value Chain) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และการขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า 590 ล้านคน

 

 

การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 จะส่งผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยและประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจจะมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน และเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลกNEWS Thaiza

8 อาหาร ดีสำหรับแม่ตั้งครรภ์

เคยพบเห็นคู่แต่งงานหลายคู่ที่คอนเวิร์สแยกทางกันไป หลังจากฝ่ายหญิงท้องและคลอดลูก โดยเหตุผลของฝ่ายหญิงส่วนหนึ่งมีว่า ฝ่ายชายไม่ดูแลช่วงตั้งครรภ์ บางคนก็นอกใจภรรยา ส่วนเหตุผลของฝ่ายชายมีว่า ฝ่ายหญิงเอาแต่ใจตนเอง อารมณ์เสียมากช่วงตั้งครรภ์ แถมยังอารมณ์ไม่ดีต่อ จนกู่ไม่กลับช่วงหลังคลอดโอ้โห ลดน้ำหนัก

3 เทคนิคดีๆในการดูแลชีวิตคู่ช่วงตั้งครรภ์มีดังนี้ค่ะ ดูแลคนตั้งครรภ์

1. มีการสื่อสารพูดคุยกันตลอดการตั้งครรภ์ อย่าใช้คติพจน์ที่ว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง เพราะทั้งสามีภรรยาคงไม่อาจใช้จิตสัมผัสได้หากไม่พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าตนคิดอย่างไร ธรรมชาติสร้างคำพูดให้สามีภรรยาได้สื่อสารพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึก ช่วยแก้ไขปัญหาให้กัน เป็นการลดความเครียดเพิ่มความผูกพันกัน สามีควรถามภรรยาถึงอาการทั้งสบายและไม่สบายขณะตั้งครรภ์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการตั้งครรภ์ 9 เดือน หากมีปัญหาก็หาวิธีช่วยเหลือ ภรรยาเองก็ไม่ควรเอาแต่ใจ อย่าคิดว่าตนเองท้องคนเดียว ลำบากคนเดียว อย่าปล่อยให้อารมณ์เสีย ควรควบคุมอารมณ์ตนบ้าง งานวิจัยพบว่าขณะภรรยาท้อง สามีมักเครียดมากขึ้น จนบางคนมีอาการแพ้ท้องตามภรรยา ดังนั้นควรดูแลสามี ถามเขาเรื่องการงาน เพื่อนฝูง ฯลฯ และ…อย่าลืมว่า นอกจากพูด การรับฟังก็ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ดีอย่างหนึ่ง หากฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายควรรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยท่าที่เห็นใจ ให้กำลังใจ หากมีข้อขัดแย้ง ฝ่ายใดแรงมา อีกฝ่ายไม่ควรแรงตอบ แต่หาทางปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน มิฉะนั้นจะเสียใจในภายหลัง

2. ลดภาระงาน หากอยากให้สิ่งหนึ่งดี สิ่งหนึ่งอาจจะได้ไม่ดี นี่คือสัจธรรมของทุกชีวิต การตั้งครรภ์ก็เหมือนกัน หากอยากได้ลูกน้อยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องลดภาระงานที่ทำลง ชีวิตปัจจุบันต้องปากกัดตีนถีบมากขึ้น คุณแม่จำนวนมากต้องออกทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีทั้งความเครียดทางกายและทางใจ ส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านแล้วต้องกลับมาทำงานบ้านอีก สามีจึงควรหาวิธีแบ่งเบาบ้าง บางครอบครัวใช้วิธีหาญาติมาช่วยดูแล บ้างสามีให้ภรรยาลาออกจากงานชั่วคราวก็มี ฯลฯ นอกจากลดภาระงานภรรยา ขณะตั้งครรภ์ สามีควรลดงานตนเองลง เพื่อจะมีเวลาดูแลภรรยามากขึ้น แต่จุ๊…จุ๊…จุ๊…ไม่ใช่เพื่อมีเวลาเที่ยวเตร่มากขึ้นนะคะ

3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา สามีควรเอาใจใส่ภรรยาโดยการพาไปฝากครรภ์ หากเป็นไปได้ควรไปส่งภรรยาไปหาหมอทุกครั้ง แม้สามีบางคนจะรู้สึกเบื่อที่ต้องไปนั่งรอเป็นชั่วโมง แต่โปรดรู้ว่า ขณะที่คุณนั่งรอ สายตาของคนเป็นภรรยาที่ชำเลืองมองคุณจะเต็มไปด้วยความชื่นชม สามีควรรับรู้ปัญหาการตั้งครรภ์ของภรรยา(ถ้ามี) และหาทางออกร่วมกับแพทย์ ปัจจุบันหลายโรงพยาบาลมีโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ให้ผู้เป็นพ่อเข้าคอร์สร่วมกับแม่เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดและการดูแลทารก การเข้าร่วมคอร์สนอกจากทำให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลแม่และเด็ก ยังทำให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ ขณะเดียวกันคนเป็นแม่ก็ต้องเอาใจใส่ความรู้สึกของสามี ชมเชย ยกย่อง ขอบคุณเขาที่ดูแลเราอย่างดี อีกเรื่องที่สำคัญมาก คือทั้งสามีภรรยาควรมีความซื่อสัตย์ ไม่นอกใจกัน การนอกใจกันถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุด อาจทำลายครอบครัวและทำลายอนาคตของลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมา

อาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับว่าที่คุณแม่ ทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณแม่มือใหม่ที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจและรู้จักอาหารการกินอย่างถูกต้องเหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ

1.กินอย่างไร เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเป็นแม่ สิ่งที่คุณแม่ต้องทำโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน คือ

1)กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม

2)ควรกินอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม เช่น นม กุ้งแห้ง ปลาเล็กปลาน้อย งาดำ เป็นต้น เพื่อจะได้เสริมสร้างกระดูกของคุณแม่ให้แข็งแรง

3)กินกรดโฟลิกเพื่อบำรุงเลือด โดยเฉพาะคุณแม่ที่อยากจะมีลูก คุณหมอจะแนะนำให้กินกรดโฟลิกเป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันละ 400 ไมโครกรัม เป็นเวลา 12 สัปดาห์

2.อาหารบำรุงเลือด

คืออาหารที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดและดูดซึมธาตุเหล็ก ได้แก่

1) ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางของคุณแม่ได้ พบในตับ ไข่แดง เนื้อแดง งา ถั่วแดง ขนมปังโฮลวีต ลูกพรุน ผักโขม ถั่วลันเตา สาหร่ายทะเล เป็นต้น

2) โปรตีน ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น และยังสร้างโปรตีนของเม็ดเลือดแดงได้ด้วย แหล่งอาหารที่มีโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาทิ หมู ไก่ กุ้ง ปลา และเนื้อ เป็นต้น

3) โฟเลต อาหารเริมสร้างเม็ดเลือดแดงได้แก่ บร็อกโคลี แคนตาลูป ตับ เนื้อแดง ผักโขม ผักกาดหอม และหน่อไม้ฝรั่ง

4) ทองแดง ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี พบในตับลูกพรุนแห้ง เมล็ดทานตะวัน เต้าหู้แข็ง ช็อกโกแลต เป็นต้น

3.อาหารแก้แพ้ท้อง

เมื่อตั้งครรภ์จะกินอะไรก็ลำบาก เพราะกินไปแต่ละทีก็มีแต่อาเจียนออกมา ทำอย่างไรถึงจะหายแพ้ ลองแก้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

1) แบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็ก ๆ หลาย ๆ มื้อ เพื่อแก้อาการอยากอาเจียนและเบื่ออาหารของแม่ท้อง

2) จิบน้ำขิงบ่อย ๆ ทีละน้อย เพราะน้ำขิงสามารถแก้อาการคลื่นไส้ได้

3) ติดของว่างไว้ใกล้ๆ ตัว ประเภทขนมปังขิง ขนมปังกรอบ หรือซีเรียลแท่งเล็ก ๆ จะช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้ โดยเฉพาะช่วงที่ตื่นนอนตอนเช้าและกลางคืนดึก ๆ

4.ไขมันและคาร์ไบไฮเดรตนั้นสำคัญ

คุณแม่หลายคนที่กลัวอ้วนมักงดอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะไขมันมีประโยชน์และช่วยในเรื่องพัฒนาการของลูกในครรภ์ โดยเฉพาะไขมันชนิดไม่อิ่มตัว หรือไขมันจากพืช เมล็ดพืช เช่น อโวคาโด พืชตระกูลถั่วเมล็ดทานตะวัน ส่วนไขมันจากปลาก็ได้แก่ ปลาที่ไม่ติดส่วนมัน เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า เป็นต้น

ขณะที่ คาร์โบไฮเดรต คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องได้รับพลังงานมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 300-500 กิโลแคลอรี ซึ่งแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ ก็มาจากแป้ง ข้าว น้ำตาล และผลไม้ ดังนั้น คุณแม่ควรกินอาหารประเภทที่มีกากใยโปรตีน ใยอาหาร เกลือแร่ และวิตามิน รวมอยู่ด้วย อันได้แก่ ข้าวซ้อมมือ ถั่ว ผลไม้ ที่มีกากใย และธัญพืชต่าง ๆ ฯลฯ

5.กินผัก เพื่อลูก

คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนไม่ชอบกินผัก แต่ยามนี้ ผักมีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์ค่ะ ดังนั้นจึงควรพยายามกินให้ได้นะคะ

1) ผักสีเขียว ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยให้ขับถ่ายง่าย เริ่มจากผักบุ้งถือเป็นผักที่กินง่ายที่สุด จากนั้นค่อยๆ ไล่ระดับไปจากผักบุ้งเป็นผักตำลึง บร็อกโคลี ผักกาด ผักคะน้า ไปเรื่อยๆ

2) ผักสีขาว ช่วยต้านมะเร็งและช่วยย่อยอาหาร เช่น ผักกาดขาว หัวไชเท้า ที่นำมาทำน้ำซุป และรสหวานไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวทำให้กินได้ง่าย

3) ผักสีส้ม ได้แก่ แครอต ฟักทอง โดยเฉพาะฟักทองนำมาทำเป็นของหวานก็ได้ หากคุณแม่ไม่ชอบอาหารคาว แต่ต้องระวังความหวานจากน้ำตาลที่ใช้ประกอบด้วย

4) ผักสีแดง คุณสมบัติคือช่วยชะลอความแก่ ได้แก่ มะเขือเทศ บีตรูต พริกหวาน

 

5) ผักสีม่วง ป้องกันอันตรายที่สะสมในเส้นเลือดและป้องกันโรคหัวใจ ได้แก่ กะหล่ำปลีสีม่วง และมะเขือม่วงดูแลคนท้อง

การให้บริการสั่งซื้อสินค้าประเภท sextoy ทางเว็บต่าง ๆ

ผู้ที่ต้องการสินค้าประเภท sextoy สามารถสั่งซื้อสินค้าประเภทนี้จากทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าประเภทนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ที่ผู้คนเป็นส่วนใหญ่อาจจะมองว่าไม่มีความสำคัญ และสำหรับผู้ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ กลับมีมุมมองว่าคงจะอับอายและไม่กล้าที่จะเลือกซื้ออย่างโจ่งแจ้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สินค้าประเภท sextoy ก็นับได้ว่าเป็นสินค้าที่ยังคงได้รับความชื่นชอบ และมีผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบและสั่งซื้อสินค้ากันเป็นปริมาณมากเลยทีเดียว

โดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประเภท sextoy นั้น จะทำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ผ่านทางเว็บไซต์ ที่เปิดให้บริการเลือกซื้อพร้อมทั้งสั่งซื้อสินค้าเป็นหลัก ซึ่งเมื่อลูกค้าได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บไซต์ที่ให้บริการ ก็จะสามารถเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นก็สามารถทำให้เกิดความปรารถนาที่แตกต่างกันออกไป เปรียบเหมือนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่มีความต่างกันนี้ จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าลูกค้าเองต้องการและชื่นชอบสรรพคุณของสินค้าแบบไหน อย่างใด การเลือกซื้อสินค้าประเภท sextoy ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามความพอเหมาะของตัวเอง และสามารถเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการภายในหลากหลายรูปแบบที่แตกต่าง
และนี่ก็คือรูปแบบการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าประเภท sextoy ที่สามารถทำการเลือกซื้อและสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เป็นหลัก โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำการเลือกซื้อในพื้นที่ต่าง ๆ แต่อย่างไร และสำหรับผู้ซื้อท่านใดที่ยังคงเกิดอาการเขินอาย ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสุขใจเลยทีเดียว

วิธีเล่นบอลทำอย่างไรบ้างครับ

วิเคราะห์บอล จังหวะที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามกำลังจะปล่อยบอลออกจากเท้าถ้าจังหวะนั้นมีกองหน้าหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามยืนล้ำกองหลังตัวสุดท้ายของทีมเรา ก็ถือว่าล้ำหน้าครับ แข็งแกร่ง หลักดีๆ โดดสูง อ่านจังหวะดี ไม่เข้าพรวดพราด ถ้ามีความเร็วด้วยจะดีมาก ผ่านบอลดี ตัดสินใจเด็ดขาด ประสบการณ์ อึดด้วยเพราะบางทีอาจเติมเกมขึ้นไปบุกแล้วโดนสวนต้องลงให้ทัน ที่สำคัญต้องไม่กลัวบอล อ่านทางบอลขาด ถ้าบอลเจ็ดคน คุณต้องเล่นเกมรุกด้วยครับ ร่างกายต้องฟิตเลยแหละ ผลบอลวันนี้

 

 

ตารางคะแนนฟุตบอล

ผลบอลล่าสุด

เกมส์ เกม เกมส์มันๆ เล่นเกมส์ Game Online

เกมส์ เกมส์ยิงปืน (Shooting Games ) ข่าวเกม รวมเกมส์ยิงปืนมากมาย รวมเกมส์ยิงปืนล้วนๆ เกมส์ยิง ปืนทั้งหมด มีเกมส์ยิงปืนมากมายให้เลือกเล่น เช่น เกมส์ เกม เกมส์ยิงปืน เกมยิงปืน เกมส์ยิง กมส์ เกม Game Online เกมส์ใหม่ 2013 เกมส์ใหม่ Facebook เกมส์ใหม่ PC เกมส์ ออนไลน์ อัพเดท ข่าวเกม กิจกรรม เกมส์ แจกไอเทม เกมฮิต ล่าสุด เล่นฟรี. ข่าวเกม เล่นเกมส์ออนไลน์ฟรีทุกวันกับ เกมส์ไทย Game, แหล่งรวมเกม, เกมส์แต่งตัว เกมส์ปลูกผัก เกมส์ทําอาหาร เกมส์รถแข่ง เกมส์ต่อสู้ เกมส์จับคู่ และ เกมส์มาใหม่ มากมาย. เล่นเกมตอบคำถามแบบไม่รู้จบ เกมทดสอบความจำ และเกมฝึกสมองเพื่อพัฒนาความคิดของ ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์กลาง เกมส์ เกม เกมส์ออนไลน์ รีวิวเกม เกมส์กีฬา เกมส์รถแข่ง เกมส์ แต่งตัว เกมส์ปลูกผัก เกมส์ทำอาหาร เกมส์ต่อสู้และเกมส์มันๆอื่นๆ อีกมากมาย สนุกกับเราได้ที่ นี่

 

 

พยาบาลสาวอิจฉาในความสวยของสาวๆ จึงเกิดเป็นเกมส์นี้ ข่าวเกม เกมส์ที่จะให้เราช่วยพยาบาล ปล่อยเข็มฉีดยามาให้โดยสาวๆที่เดินผ่านหน้าคลินิกให้ได้ ภายในเวลาที่กำหนด สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อ 4 นักกีฬาเข้าร่วมศึกเอเชียนยูธเกมส์​ ครั้งที่ 2 กลางเดือน ส.ค.นี้ นำทีมโดย “น้องครีม” บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ กมส์นี้ต้องเตรียมอุปกรณ์พอสมควร (ขึ้นอยู่กับผู้นำเกมส์ว่าต้องการใช้อะไรบ้างในการสื่อความ หมาย) อาทิ มีด ผลไม้ หนังสือพิมพ์ ช้อน ส้อม ดินสอ ยางลบ แชมพู แปรงสีฟัน ฯล สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมส์จากPS1 และยังไม่ลืมความสนุกเก่าๆ (บ่งบอกอายุ5555) บทสรุป ทั้ง2อันนี้เราทำเองนะคะ ใจรักล้วนๆ อยากแบ่งปันเผื่อใครอยากจะได้ก็โหลดกันไปได้ไม่หวง เกมส์ต่อสู้ ข่าวเกม ทะเลสาบแห่งความตาย เพื่อนๆ ค่ะ เกมส์นี้เป็นเกมส์ต่อสู้ที่น่าสยดสยอง เพราะเรา ต้องลงไปในทะเลสาบแห่งความตายเพื่อนๆ อยากรู้ว่าเป็นยังงัย ต้องลองเล่นดูเลยค่ เผยกันมาสักทีสำหรับวีดิโอเทรลเลอร์ของ Grand Theft Auto Online ที่หลายๆคนฝันอยาก จะได้สัมผัส ตอนนี้ก็มีรายละเอียดออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควร อย่างเช่นโลกที่เปิดกว้าง คิดว่าหลายคนคงพอจะจําเนึ้อ ร้องเพลงเอเชียนเกมส์เพลงนึ๋ไดั^ผมจําได้แค่เนึ้ยแหละขอรบ^ ปี 2509 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ

รีวิวเกม

ข่าวเกม

ถ้าไม่อยากตกเทรน พบความ ข่าวบันเทิง บันเทิง gossip ข่าวบันเทิงเกาหลี

โต๊ะข่าวบันเทิงย้อนหลัง ดารา ดูโต๊ะข่าวบันเทิงย้อนหลัง ดูโต๊ะข่าวบันเทิงทุกตอนล่าสุด ดูโต๊ะข่าว บันเทิงเมื่อคืน ดูโต๊ะข่าวบันเทิงตอนล่าสุด บันเทิง, ก. เบิกบาน, รื่นเริง; ทําให้รู้สึกสนุก เช่น รายการบันเทิง, บำเทิง หรือ ประเทิง ก็ว่า. บันเทิงคดี, น. เรื่องที่เขียนหรือแต่งขึ้นโดยมุ่งให้ความบันเทิงแก่ สยามดารา ผู้อ่าน.

 

ซึ่งผมว่าเหตุผลที่เธอจะตอบเนี่ย น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่ผมจะตอบผ่านดวง แต่ถ้าจะดูผ่านดวง ดาราเกาหลี ว่าจะไปยังไงต่อ ดาราบันเทิงถ้าจะไปสายวงการบันเทิงคลิป ดูรายการทีวี สีสันบันเทิงสด ประจำวันที่ 16 กันยายน 2553. สีสันบันเทิงสด สีสันบันเทิง สด (ปี 2549 – ปัจจุบัน) เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าวเกี่ยวกับวงการบันเทิงไทย

 

 

คึกคักและหวือหวาเช่นทุกปี สำหรับงานประกาศรางวัล Star’s Choice sextoy Awards 2011 และ 50 Sexy Awards 2011 ดาราบันเทิง ของหนังสือพิมพ์สยามบันเทิง ที่จัดขึ้น ณ ร้าน SNOP ย่านรัชดา รวมความบันเทิงไว้ให้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ดารา หาเพื่อน แชทรูม ภาพ เคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ เรื่องตลกขำขัน สมาชิก เว็บบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย.ดูซีรี่ย์เกาหลี ฟังเพลงเพลงเกาหลี ติดตามข่าวบันเทิงเกาหลี เกาะติดดาราเกาหลี นักร้อง เกาหลีที่คุณชื่นชอบ เล่มเกมส์ใหม่ๆ มันๆ อ่านข่าวบันเทิง. คุณนิดยืนยันไม่ได้สั่งปลด เรื่องดารา เจนี่ 14 ส.ค. 2556. ทาทา เศร้าเผาศพ พ่อทิม เครียด โรคกำเริบ 14 ส.ค. 2556. เชื้อมะเร็งสายันห์ลามปอด-ญาติห่วงไม่ทานข้าว2วัน 14 ส.ค.

เรื่องดารา

ดาราสยาม

หวย ความหวังของคนไทยทุกๆ 15 วัน

ในฐานะที่เป็นสายพันธุ์ ชนิดเรามี มีจริง อดทน เพิ่มขึ้น ขึ้นไปข้างหน้าในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ มหัศจรรย์และมี มีจริง เปิดเผย กอด ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ว่าเทคโนโลยีดังกล่าว นวัตกรรม ได้ นำเรา ด้วยความสนุกสนาน หวยออนไลน์ สนุก gadgets เช่น iPads และ โทรศัพท์สมาร์ท ที่ให้เราใน สอดคล้อง ปฏิสัมพันธ์ กับ ทั้งหมด โลก และกับระเบิด กระชาก จาก อินเทอร์เน็ต มันมักจะ มักจะรู้สึกเหมือน ดูเหมือนว่าเราจะมีชีวิตอยู่ใน พำนักอยู่ใน Trek โลกของ บุคคล สื่อสารและที่รู้ คอมพิวเตอร์

 

ดังนั้นผมจึงหา ปกติ ที่ไม่คาดคิดว่าส่วนใหญ่ของ ส่วนใหญ่ของผู้เล่นล็อตโต้หา ค้นพบมันยากที่จะเชื่อว่ามี เทคโนโลยี ใช้ได้ ตรวจสลาก ประสบความสำเร็จในการจับสลาก ล็อตโต้

 

 

คุณเปิดความเป็นไปได้นี้

 

 

ไม่ได้จริงๆ เวลาที่คุณกอด ต้อนรับ แบรนด์ใหม่ วิธีการ หมายถึงการเล่นหวย ล็อตโต้ที่ พบ เทคโนโลยี เป็น ลด โอกาส?

 

 

ฉันจะชนะ ประสบความสำเร็จ สลากกินแบ่ง การใช้ ล็อตโต้ ระบบ?

 

 

ทุกวันเราได้ยินจาก เรียนรู้ผ่าน คน จากทั่วทุกมุมโลกและจากการเดินทุกด้านของชีวิตที่ ต้องการทราบ วิธีการ ประสบความสำเร็จในการจับสลาก ล็อตโต้ จำนวนมากที่แตกต่างกัน นานาชนิดต่างๆ ล็อตโต้ ระบบ ให้ ว่าข้อเสนอที่แตกต่างกัน ที่แตกต่างกันและบางครั้ง ในบางกรณี การปะทะกัน, คำแนะนำ เราแผน เพื่อเตรียม ให้ คุณมากที่สุด ค้นหาข้อมูลในปัจจุบันเทคนิค สำหรับเชื่อมโยงไปถึงที่ชนะใหญ่

 

 

Lotterypick.org คือ ที่ดีที่สุด ค้นพบ ล็อตโต้ที่ดีที่สุด แนะนำ

 

 

อะไร มีโอกาส ที่ความเป็นไปได้ที่คุณจะชนะ ประสบความสำเร็จ ล็อตโต้?

 

 

เมื่อเล่นหวย ล็อตโต้, ขั้นพื้นฐาน ความจริง คือว่ามีจุดรอโชคคนตาบอดจะตีไม่

 

 

เมื่อคุณ พึ่งพา โชคเพียงอย่างเดียวเป็น ประสบความสำเร็จ รางวัล โอกาส ความน่าจะเป็นของคุณชนะ ประสบความสำเร็จในการจับสลาก ล็อตโต้ และมีผู้ที่ได้รับรางวัล ตัวเลขที่ประสบความสำเร็จใน มาตรฐาน 6 จาก 49 วาดคือ 1 ใน 13,983,816 หรือ รอบ 1 ใน 14 ล้าน ไม่ได้ จริงๆ ต่อรอง ความน่าจะเป็นที่ทุกคน!

 

 

อะไร ‘s มากขึ้น มันไม่สำคัญว่าวิธีการหลาย จำนวน ซื้อ คุณจะยังคงมี พิเศษ ลดอัตราต่อรอง โอกาส เช่นเดียว ซื้อ ร้อย ตั๋วไม่ได้ เพิ่ม เพิ่ม คุณ โอกาส จาก ชนะ โดยที่ประสบความสำเร็จมากเลย

 

 

ดังนั้นถ้า ราคาต่อรอง น่าจะเป็นวิธีการที่เลวร้ายมาได้มีคน บุคคลที่ได้รับรางวัล ประสบความสำเร็จในการจับสลาก สองครั้ง, สามครั้งหรือแม้กระทั่ง และแม้กระทั่งมากที่สุดเท่าที่เจ็ด 7 ครั้ง? ดีที่คำถาม 94 ล้านดอลล่า กังวล!

 

 

อะไร สิ่งที่เป็นความลับในการชนะ ที่ประสบความสำเร็จขนาดใหญ่ เมื่อ ล็อตโต้

 

 

มี จริงๆ ความลับ เป็น ชนะ ขนาดใหญ่ เมื่อ ล็อตโต้?

 

 

หลากหลาย บุคคล ที่ เรียกร้อง ว่ามี|ดีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น บางส่วนของ กี่ของเหล่านี้ คน รวม 5 ครั้งชนะเลิศ คณิตศาสตร์ ครูและครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จ Stanford สถิติ ศาสตราจารย์!

 

 

คุณคิดว่าพวกเขาอาจจะรู้ว่า เข้าใจสิ่งที่ ทั่วไป ผู้เล่นไม่ได้?

 

 

อะไร ต้อง Say

 

 

ด้วยราคาต่อรอง โอกาส รางวัลรางวัล ยืนในลอตเตอรี่ที่ 1 ใน 175,000,000 มันดูเหมือน ปรากฏว่า เพียงแค่โชค สามารถช่วย แต่ Lustig เป็นเวลา 7 หวย, พูดว่า มีอะไรจะทำอย่างไรกับการชนะ ที่ประสบความสำเร็จ

 

 

“โชคดีมีอะไรจะทำอย่างไรกับมัน.”

 

ริชาร์ด Lustig เป็นเวลา 7 หวย ล็อตโต้ชนะ

 

 

นาย Lustig คือตอนนี้โลกที่มีชื่อเสียง รับความนิยมเนื่องจาก เจ็ด ล็อตโต้ที่แตกต่างกัน แกรนด์ รางวัล เขายืนยันว่า ยืนยันหนักแน่นว่าเขามี มีจริง ไม่ได้จบด้วย ล็อตโต้ยัง และที่ มากขึ้น สามารถใช้ได้ ใน

 

 

สิ่งที่ รู้ ที่ อื่น ๆ หวย เล่นล็อตโต้ทำไม่ได้?

 

 

ดีตามไป Lustig และ หลาย อื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งผู้ชนะ 2 อาจารย์ ครูและมากกว่า ไม่กี่ คณิตศาสตร์ มืออาชีพ, ถ้าคุณต้องการ ชนะ ประสบความสำเร็จเมื่อล็อตโต้แล้วคุณ ต้องการ รับรู้|ความจริงไม่กี่คู่ จริง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกม

 

 

ล็อตโต้ ความจริง

 

 

 

 

หวย ล็อตโต้ไม่ได้เป็นเกมของโชค

 

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประสบความสำเร็จ หวย เป็น ยิ่งใหญ่ที่สุดของความผิดพลาด ข้อผิดพลาดล็อตโต้ เล่นให้

 

 

หวย ล็อตโต้เป็นเกม ตาม น่าจะเป็น ไม่ได้โชค

 

 

ตามที่กฎหมายสากล หลักของความน่าจะเป็น ดัง สมาชิก ทำ บาง กิจกรรม ใน เฉพาะ วิธีการ เป็น มาก เพิ่ม โอกาส จาก รับ ที่คาดว่าผล ผล จาก จำนวนดังกล่าว …

 

 

… ในคำอื่น ๆ ในกางเกงขาสั้นที่คุณสามารถ มาก เพิ่ม ต่อรอง ความน่าจะเป็นของคุณ เลือก ที่ประสบความสำเร็จ หมายเลข ใน เกมล็อตโต้ เมื่อคุณรู้ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการเล่น ดังกล่าวและไม่ได้ พึ่งพา|ขึ้นอยู่กับ

 

ฟรี ประสบความสำเร็จ สลากกินแบ่ง เทคนิค

 

 

ถ้าคุณต้องการ ปรารถนา ที่ดีที่สุด ฟรีค่าใช้จ่าย ข้อมูล รายละเอียดให้แน่ใจว่าจะคว้า รับ คุณ ฟรีค่าใช้จ่ายดาวน์โหลดสำเนาของ ล็อตโต้กลยุทธ์ วิธีการ eBook โดยการกรอกรายละเอียดของคุณ ข้อมูลในแถบด้านข้างขวา

 

 

.

 

 

ขวาที่นี่ ความคิด จะได้รับ บาง เป็น เริ่ม

 

 

 

 

ล็อตโต้ # 1 – ตัวเลือก

 

 

แม้ว่า สอดคล้อง คือ สำคัญ มากขึ้นกว่าจำนวนที่คุณเลือก ทางเลือก (จาก “ความน่าจะเป็น โอกาส” มุมมอง) วิธีการ คุณ เลือก ตัวเลขของคุณจะแตกต่าง ความแตกต่างระหว่าง มีชนะใหญ่และจ่ายสำหรับ เลือกสำหรับ ขนาดเล็ก หนึ่ง

 

 

 

1) ออก เป็นตัวเลขร้อน

 

จริงๆ ปกติ มักจะ กว่าอื่น ๆ ตัวเลขมีตัวเลขและคู่ของตัวเลขที่วาด . นอกจากนี้ยัง เช่นเดียวกันตัวเลขเย็นที่วาดมากน้อย บ่อย โดยปกติคนอื่น ๆ กว่า อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีมากน้อย คลินิกกว่า อื่น ๆ ชี้ ให้ ให้ คุณ เล็กน้อย bit จาก พิเศษ “โชค” เมื่อคุณเล่น

 

2) หลีกเลี่ยง ชัดเจน รูปแบบที่เห็นได้ชัด

 

เลือก ตัวเลขที่ทำงานในแถวหรือที่มีตัวเลขติดใจ (เช่น 1,2,3,4,5,6) เป็น วิธีการ หมายถึงการที่ดีที่จะเล่น แม้ว่า คุณมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับ ดี โอกาส จาก ชนะ ที่ประสบความสำเร็จกับตัวเลขเหล่านั้นกว่าด้วย อื่น ๆ รวมกัน ผสม ตัวเลขเหล่านี้มี มีจริง ไม่เคย ดึงดูด ใดจับสลาก ทุกที่ในโลก ทั่วโลก!

 

 

3) ผสมมันขึ้นมา

 

ลอง เป็น ผสม ตัวเลขของคุณด้วยตัวเลขหลักเดียวหลักและดับเบิล ทำ เลือก ทั้งหมดตัวเลขหลักเดียวหรือทั้งหมดหรือสองหลัก ฉันนั้น ไม่ เลือก ทั้งหมดหรือแม้แต่ทั้งหมดเป็นเลขคี่

 

 

 

 

สลากกินแบ่ง Idea # 2 – ต้องสอดคล้อง

 

 

เพียง บางครั้ง บางครั้งไม่ได้เป็น ดี เทคนิค สำหรับ ประสบความสำเร็จ รางวัล เมื่อ เมื่อ กลยุทธ์ ในสถานที่สำหรับการเล่นที่คุณ ต้อง ต่อไป ยังคงเล่นอย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ

 

1) Stay with มัน

 

เมื่อ เมื่อ มีจริง เลือก ติดกับ เป็นไปตามพวกเขา เล่น เดียวกัน ตั้งของตัวเลข สัปดาห์ ข้อเสนอคุณ|โอกาส ความเป็นไปได้ที่ดีขึ้นมากดีกว่า จาก ชนะ รางวัล – ตราบใดที่ตัวเลขที่มี ได้รับจริง บริษัท สมาร์ท วิธีการ เช่นหนึ่งที่อธิบาย อธิบายด้านล่าง

 

 

2) อย่าพลาดเกมของคุณ

 

วาดคุณ พลาด อาจ จะเป็นหนึ่งที่ดึงหมายเลขของคุณ! สำหรับเหตุผลที่คุณควร ควรจะ คิดเกี่ยวกับการเล่นออนไลน์หรือการตั้งค่า สร้าง “พิธีกรรม” สำหรับตัวคุณเองที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้คุณไม่เคย ไม่เคย ลืมที่จะซื้อ ซื้อตั๋วของคุณ

 

 

3) Go for หลาย น้อย & เฉลี่ย ชนะ

 

ใช้ การพิสูจน์ การทดสอบระบบที่สามารถอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง กลาง และ เล็ก ชนะเป็นเพียงเป็น ดี ว่ามี 1 ชนะใหญ่ หากคุณสามารถชนะ ประสบความสำเร็จไม่กี่ คู่ของพันดอลลาร์หรือปอนด์ทุก ไม่กี่ ดึงไม่ได้ ที่ ดี เพียง 1 ชนะใหญ่?

 

 

 

 

สลากกินแบ่ง คำแนะนำ # 3 – เล่นอย่างชาญฉลาด ฉลาด ไม่ บ่อย

 

 

วิธีการ หมายถึงการที่คุณเล่นที่ทำให้ความแตกต่าง ความแตกต่างในการจับสลาก ล็อตโต้ไม่ได้|ตั๋ว จำนวน ของคุณมี เล่นเกม ตามกฎหมายของความน่าจะเป็น โอกาส จะ เสมอ ต้องการ ซื้อ มากขึ้น ตั๋ว แต่ รายการเหล่านี้มีโครงสร้างไม่ได้ เพียง โดยพลการเล่น

 

ล้อ 1) หมายเลขของคุณ

 

ตัวเลข Wheeling ให้ คุณ เลือก|ตัวเลขยิ่งมากขึ้นกว่าที่คุณ โดยทั่วไป จะ แล้ว รวม บูรณาการให้เป็นไปได้ทั้งหมดรวม ผสม นี้ อาจ เสียงชอบ ดูเหมือนมันจะทำให้ที่มากของความแตกต่าง ความแตกต่าง แต่ เพียง 1 พิเศษ เพิ่มเติมจำนวนใน 4 ของเราจาก 49 หวย ตัวอย่างข้างต้น ลด น่า จาก ชนะ หม้อ ลดลงจาก ที่ 1 ใน 14 ล้านที่ 1 ในครึ่งล้าน รูปภาพ ว่าสิ่งที่ล้อ 2 พิเศษ ตัวเลขจะทำ!

 

 

2) เริ่ม สมาคมหรือเข้าร่วม พันธมิตรกับ

 

องค์กรมีข้อได้เปรียบของ มีความสามารถในการ จำนวนมากล้อ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขามี ใหญ่ “หม้อ” หุ้น เงินสด|เงินสด มากยิ่งขึ้น คุณ ต้องการ ซื้อ ตั๋วจำนวนมากที่คุณสามารถล้อและ สูง ดังกล่าว จาก ชนะ ขนาดใหญ่ รางวัล

 

 

3) บริการ การพิสูจน์ ทดสอบระบบ … ไม่ ผู้ต้องสงสัย!

 

ดี หวย โปรแกรมจะ ตลอดเวลา เช่า จัดเรียงของบางระบบล้อ เพียง ต้องแน่ใจว่า คุณ ใช้ หนึ่งที่มีการพิสูจน์แล้ว แสดง

 

 

 

มาก บ่อย กว่าอื่น ๆ ตัวเลขมีตัวเลขและคู่ของตัวเลขที่วาดมากขึ้น นอกจากนี้ยัง เช่นเดียวกันตัวเลขเย็นที่วาดมากน้อย บ่อย โดยปกติคนอื่น ๆ กว่า ลอง เป็น ผสมผสาน ตัวเลขของคุณด้วยตัวเลขหลักเดียวหลักและดับเบิล ตัวเลข Wheeling ใบอนุญาต คุณ เลือก|ตัวเลขยิ่งมากขึ้นกว่าที่คุณ มักจะ โดยทั่วไปแล้วจะรวม รวม บูรณาการให้เป็นไปได้ทั้งหมด รวม ผสม นี้ อาจไม่ได้ เสียง ปรากฏเช่นนั้นจะทำให้ที่มากของความแตกต่าง แต่ล้อ เพียง พิเศษ ในจำนวนของเรา 4 จาก 49 ล็อตโต้ ตัวอย่างข้างต้น ลด น่า จาก ชนะ ลดลงจาก 1 ใน 14 ล้านถึง 1 ในช่วงครึ่งล้าน

เลขเด็ด

เลขเด็ด

ดูดวงชะตาประจำวันนี้ อ่านคำทำนาย ดูดวงรายวัน ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร

ทำนายนิสัยจากวันที่เกิดเป็นการทำนายสมัยใหม่ ตำราของฝรั่ง ถูกคิดขึ้นเพื่อให้ทำนายนิสัย ดูดวงความรักรายวัน ของคนที่เกิดในวันที่ต่างๆ เช่น คนเกิดวันที่ นิสัยใจคอเป็นอย่างไร ดูดวง ดวงการงานชื่อดีเป็นศรีแก่ตัว ชื่อของเรานั้นมีความผูกพันกับดวงชะตาและมีอิทธิต่อดวงชะตาหรือชีวิตมิใช่ น้อย ดวงโชคลาภ ร้ายดี ของคุณปีนี้ชื่อว่า สุกะขันธโชค มีลาภ ได้ของใหม่มักจะเสียของเก่า ยาก ภายหลัง … ดูดวงรายปี เพศชาย ปีนี้ เกณฑ์ชะตาของคุณตก ปราสาท ท่านว่าปีนี้ว่าจะมีความสุขอย่างยิ่ง ทำนายดวงชะตาประจำวัน โดย อ. … การเป็นนายหน้า เป็นคนกลางเป็นผลผลิตให้คุณเก็บกิน ได้แล้วในบางส่วน ส่วนลูกน้องบริวารยังมีส่วนที่คุณต้องตามอย่างใกล้ชิดและไม่ควรเปิดเผย

 

 

ที่นี้ครับ และวันนี้ครับ สำหรับดวงคำทำนายอย่างแม่นยำ 12ปีเกิด ประจำปี 2556 … 2555 นี้ ดวงชะตาของคุณจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดดังต่อไป นี้คนเกิดวันนี้มีหัวใจกล้าได้กล้าเสีย ดูดวงรายเดือน ในเรื่องความรักนั้นถือคติว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคน ชอบสนุก เจ้าสำราญพอสมควร คนวันอาทิตย์เจ้าชู้จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น .. ชื่อมงคล ทำนายดวงของผู้หญิงที่เกิดในวันเสาร์จาก กราฟชีวิตหมอหยอง กันครับ. … “sextoy” เป็นดาวที่เล็งกับ ดวงชะตาพื้นของคุณด้วย อำนาจของดาวเสาร์และดาวจันท”สีสันรสนิยมของการแต่งกาย”…..ผู้หญิงวันอาทิตย์มีพลังและความร้อนแรงในดวงเป็นอย่าง มาก กล่าวอย่างสรุปได้ว่า ดวงของคุณควรที่จะแต่งกายสีที่เสริมชะตาของคุณ มีสีม่วง สีน้ำตาล

 

 

ดูดวงรายวัน ผู้ที่เกิดวันจันทร์ วันนี้แม้นสงสัยหรือสังหรณ์อันใดมันมักเป็นจริงเกินครึ่งร่ำไป ดวงรายสัปดาห์ ทั้ง ในสายงานกิจการเราเป็นพนักงานใครเขา ดูดวงประจำวัน ดวงชะตา ดวงชะตารายวัน. … แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู จุลศักราช 1371 คริสต์ศักราช 2010 วันนี้ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็น”ศรี” ประกอบการมงคลดี คุณรู้มั๊ยค่ะว่า สีเสื้อผ้าในแต่ละวันนั้น สามารถช่วยเสริมดวงของเราได้ วันนี้ทางเว็บไซต์ ได้นำตารางสีเสื้อผ้าประจำวันมาให้ทุก ๆ ท่านได้ดูกันค่ะ

ดูดวง

เสี่ยงเซียมซี