Gamers Love Dad กิจกรรมร้อยรวมด้วยใจพร้อมกับเกมส์เมอร์ไทยบอกรักพ่อ

Gamers Love Dad ที่ได้มีจัดกันอย่างไม่ขาดสายจนไปถึงปีที่ 11 กันแล้ว โดยได้ผ่าน 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ คำสอนของพ่อ และภาพของพ่อ ที่เป็นกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ ได้มีการบอกเล่าประสบการณ์ภายในการทำงานที่ดีตามรอยพ่อ พร้อมกับได้มีการเปิดโอกาสในการรังสรรค์ชิ้นงานในการวาดรูป เพื่อเป็นการถ่ายทอดภาพภายในความทรงจำของพ่อของคนไทยทุกคน โดยทั้งนี้ใน 2 กิจกรรมจะมีการเริ่มต้นวันนี้จนไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

 

ถือได้ว่า Gamers Love Dad เป็นกิจกรรรมที่มีคำสอนของพ่อ  ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วไปต่างก็ทำการติดตามกันอย่างมากมายกันเลย เมื่อกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าติดตามกันเลย ไม่ว่าจะเป็นภาพของพ่อ ที่ได้มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาในรูปภาพของพ่อ มีการทอดจินตนาการถึงเรื่องพ่อให้กับปวงชนคนไทยที่อยู่ในความทรงจำของคนไทย ไม่มีการกำจัดการใช้วัสดุอุปกรณ์ของเทคนิคภายในการวาด และรูปต้องวาดด้วยตัวเอง ห้านำรูปที่ไม่ได้ทำด้วยตัวเองมาทำการดัดแปลงแก้ไข เพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม ยิ่งเป็นคำสอนของพ่อด้วยล่ะก็ ซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพ่อที่มีแนวทางภายในการน้อมนำไปปฏิบัติ หรือว่ามีการเล่าประสบการณ์ภายในการทำความดี ภายในการตามรอยพ่อของแผ่นดิน

 

เพราะฉะนั้น Gamers Love Dad จึงได้มีการถ่ายทอดความทรงจำที่ดี ให้กับพวกเราภายในรูปแบบเกม ซึ่งคนไทยแต่คน และทางทีมงานได้มีการเตรียมเทมแบบพิเศษมามอบให้ผู้ร่วมกิจกรรม ปริมาณ 80 รางวัล ได้มีการประกาศผลภายในวันที่ 18 มกราคม 2560  และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าศึกษา