Category: ข่าวการเมือง

การจำแนกแยกแยะความหมายภายในการติดตามข่าวการเมือง

ถ้าหากว่าผู้ติดตามข่าวในยุคปัจจุบันไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ความจริงแล้วกระแสการเมืองมีขึ้นจากปัญหาใด และมีการส่งเสริมยุแย่ให้เกิดเป็นสงครามขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้เกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่เกาะติดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้ ถึงแม้จะมีกระแสการเกาะติดอย่างใกล้ชิด แต่ความคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูกต้อง มองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ที่แตกต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมกลุ่มกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลับเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต่อต้าน เพราะว่าส่วนหนึ่งคือติดตามข่าวสารโดยเฉพาะข่าวการเมืองในปัจจุบันนี้ ที่มีขึ้นมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลร้ายให้เกิดกรณีที่ไม่คาดหวังและยากจะแก้ไขนั่นเอง และถึงแม้ผู้คนส่วนมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการเกาะติดข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่ถึงจะอย่างไรข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่มาที่ไป ว่าจะต้องมีการเสนอและเผยแพร่ข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางครั้ง ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจจะทำให้ใครต่อใครหลากหลายคน เกิดสภาวะเครียดและกดดันเป็นอย่างมากมาย หากมีการติดตามกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถแยกแยะออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง แต่ส่วนหนึ่งของการติดตามข่าวการเมืองของคนไทยส่วนมาก อาจจะมาจากความชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปมากกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองจำนวนมากมักจะส่งเสริมให้ผู้ติดตามข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตนเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลพินิจเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว ข่าวการเมืองท้องถิ่น...

ข่าวสารการบ้านการเมืองไทย การเมืองโลก และผลกระทบกระเทือนกับปากท้องของประชาชนพลเมือง

เพราะว่าประชาชนชาวบ้านอย่างเรา เรื่องของเศรษฐกิจระดับจุลภาค หรือว่า เศรษฐกิจของพื้นถิ่นมักจะมาก่อนเรื่องอื่น อยู่เสมอ เพราะว่า เรื่องเหล่านี้กระทบกระเทือนกับปากท้อง และความเป็นอยู่โดยตรงของเราโดยตรง และชัดเจนหากการบริหารทางเศรษฐกิจทำได้ ไม่ดี ประชากรส่วนใหญ่มักจะเกิดความไม่พึงพอใจ ในการงานของรัฐบาลนั้นๆ การบ้านการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับ ชีวิตของชาวบ้านอยู่เป็นอย่าง สูง                   และแน่นอนว่าในปัจจุบันเราอาจที่จะหาข้อมูลข่าวการเมืองทั้งในระดับประเทศ หรือ ในระดับโลกได้อย่างไม่ยากนัก และอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินผลที่คงจะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างไม่ยากนัก พร้อมทั้งในที่สุดแล้วประชาชนผู้รับรู้ข่าว สารการบ้านการเมืองมักจะเป็นปากเสียงของคนในสังคม เพื่อที่จะพูดถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาทางการบ้านการ เมืองได้ดีกว่านักการเมืองเสมอ เพราะ ประชาชนอาจจะบอกได้ว่าตนได้ อะไรจากข่าวการเมือง และการเมืองของประเทศที่ตัวอยู่ควรก้าวเดิน ไปในแนวใดต่อไป แต่นั่นต้องหมายความว่า ประชาชนพลเมืองที่จะมาเป็นกระบอกเสียงของคน อื่นต้องได้รับข่าวการเมืองที่ถูก ต้องโดยไร้การบิดเบือนข่าว หรือ มีการบิดเบือนน้อยที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถให้ข่าวคราวเหล่านี้ได้ยอดเยี่ยม http://news.thaiza.com/ข่าวการเมือง/...

ข่าวสารการบ้านการเมืองไทย การเมืองโลก และผลกระทบกระเทือนกับปากท้องของประชาชนพลเมือง

เพราะว่าประชาชนชาวบ้านอย่างเรา เรื่องของเศรษฐกิจระดับจุลภาค หรือว่า เศรษฐกิจของพื้นถิ่นมักจะมาก่อนเรื่องอื่น อยู่เสมอ เพราะว่า เรื่องเหล่านี้กระทบกระเทือนกับปากท้อง และความเป็นอยู่โดยตรงของเราโดยตรง และชัดเจนหากการบริหารทางเศรษฐกิจทำได้ ไม่ดี ประชากรส่วนใหญ่มักจะเกิดความไม่พึงพอใจ ในการงานของรัฐบาลนั้นๆ การบ้านการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับ ชีวิตของชาวบ้านอยู่เป็นอย่าง สูง                   และแน่นอนว่าในปัจจุบันเราอาจที่จะหาข้อมูลข่าวการเมืองทั้งในระดับประเทศ หรือ ในระดับโลกได้อย่างไม่ยากนัก และอาจจะนำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินผลที่คงจะเกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างไม่ยากนัก พร้อมทั้งในที่สุดแล้วประชาชนผู้รับรู้ข่าว สารการบ้านการเมืองมักจะเป็นปากเสียงของคนในสังคม เพื่อที่จะพูดถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาทางการบ้านการ เมืองได้ดีกว่านักการเมืองเสมอ เพราะ ประชาชนอาจจะบอกได้ว่าตนได้ อะไรจากข่าวการเมือง และการเมืองของประเทศที่ตัวอยู่ควรก้าวเดิน ไปในแนวใดต่อไป แต่นั่นต้องหมายความว่า ประชาชนพลเมืองที่จะมาเป็นกระบอกเสียงของคน อื่นต้องได้รับข่าวการเมืองที่ถูก ต้องโดยไร้การบิดเบือนข่าว หรือ มีการบิดเบือนน้อยที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถให้ข่าวคราวเหล่านี้ได้ยอดเยี่ยม http://news.thaiza.com/ข่าวการเมือง/...