เพราะว่าใครที่ได้เลือกสรรซื้อกล้อง gopro กันไปแล้ว ก็คงต้องการทำการเลือกซื้ออุปกรณ์ GoPro เพิ่มเติม เพราะถึงอย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้กล้อง GoPro พยายามและโหยหาอุปกรณ์เสริม ซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างไร ก็เพราะว่าผู้คนเหล่านี้ได้เข้าถึงการเลือกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ แถมยังคงเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบกับรักการถ่ายภาพแบบเต็มตัว จึงเป็นเหตุให้การมีอุปกรณ์กล้อง gopro เสริมเพิ่มเติมแต่ง ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อคนรักการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบโดยตรง ส่วนการเลือกซื้ออุปกรณ์ gopro เพิ่มเติมนั้น คนไทยส่วนใหญ่มักจะสอบถามเรื่องร้านจำหน่ายอุปกรณ์กล้อง gopro เพิ่มเติม เพราะส่วนใหญ่แล้ว ร้านที่ขายอุปกรณ์กล้อง gopro ถือได้ว่ายังคงมีอยู่น้อยมากภายในประเทศไทย แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะถึงอย่างไร ทางด้านผู้ผลิตก็ยังคงต้องการที่จะตีตลาดต่างประเทศเหมือนกัน และหนึ่งในหลากหลายประเทศก็ประกอบไปด้วยเมืองไทย ที่พยายามจะนำเข้าสินค้าประเภทกล้อง gopro พร้อมกับอุปกรณ์กล้อง gopro เพิ่มเติม เพื่อสามารถตอบสนองให้กับพวกพ้องรักการถ่ายภาพ แถมยังคงเป็นแฟน ๆ ของกล้อง gopro ด้วยเหมือนกัน แต่สำหรับใครที่กำลังแสวงหาร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ GoPro อย่างครบถ้วน สามารถตามหาที่ Digilife และสยาม ซึ่งนับได้ว่ามีการจำหน่ายกล้อง...