เดินทางเที่ยวในดินแดนของเกาะช้างสถานที่เที่ยว

เกาะช้าง

สถานที่เที่ยวเกาะช้าง ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย  เพราะสถานที่เที่ยวอย่างเกาะช้าง กลับมีสิ่งต่าง ๆ ที่งามในแบบแผนธรรมชาติแอบแฝงอยู่มากมาย พร้อมทั้งจุดหนึ่งที่ทำให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความสมบูรณ์และวิภาในทุกอณูพื้นที่ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่มาในรูปแบบของหมู่เกาะ เพราะเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 2 ของไทยเรา และรอบ ๆ ของเกาะช้างยังคงมีเกาะน้อยใหญ่อยู่หลากหลายเกาะด้วยกัน ส่วนมากแล้วเกาะเหล่านี้ก็ยังคงมีความโดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด

ด้วยเกาะที่รายล้อมเกาะช้างนั้นเป็นต้นว่า เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นอาทิ ซึ่งถ้าหากว่าจะให้หยิบยกเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด คงต้องบอกเลยค่ะว่ามียิ่งกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยทีเดียว และเกาะต่าง ๆ เหล่านี้ก็มีความงดงามและความสวยงามในแนวทางธรรมชาติที่ไม่คลาดเคลื่อนไปจากเกาะช้างเลย ทำให้เกาะบางเกาะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักเที่ยวหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวชม และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้เพิ่มเติม

โดยเหตุจุดเด่น ๆ ในพื้นที่ของเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งต่าง ๆ นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเพียบพร้อมในรูปแบบของชายหาดและอ่าวต่าง ๆ ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะแบบแผนป่าเขาที่ทำให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติหลากหลายแห่งอีกด้วยละคะ