เกมส์สามารถช่วยให้เด็กมีความคิดรังสรรค์

มุมมองของผู้ใหญ่บางคนคิดว่าการเล่นเกมส์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆภายในปกครองของคุณเสียคนหรืออาจเสียเวลาภายในการอ่านหนังสือ เป็นเหตุให้ดูว่าเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ถ้าพ่อแม่รู้ว่าการเล่นเกมส์นั้นมีจุดดีได้เช่นกัน เกมส์แต่ละแบบนั้นจะช่วยให้เด็กอาจจะมีการพัฒนาปัญญาก่อนวัยเรียนได้เป็นอย่างดี ทางที่ดีพ่อแม่ไม่ควรที่จะบีบคั้นไม่ให้ลูกๆของท่านเล่นเกมส์
 
เกมส์
หากว่าเด็กของท่านได้เล่นเกมส์ที่มีคุณค่าก็ยิ่งจะทำให้มีปัญญาที่อาจแก้ไขปัญหาหลากหลายได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม อาทิเช่น ถ้าเยาวชนบางคนมีการเล่นเกมส์ที่จะต้องใช้ความคิดไตรตรองกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้มีการพัฒนาสมองได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้จะมีเกมส์หลากลายให้เลือกกันเป็นปริมาณมาก แต่พ่อแม่ควรที่จะหาเกมส์ที่สามารถเป็นเหตุให้เด็กใช้ความคิดอ่าน จินตนาการต่างๆได้ อาทิเช่น เกมส์จับคู่  เกมส์การสร้างบ้าน เกมส์กลุ่มนี้สามารถเป็นเหตุให้เด็กๆ มีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยม สิ่งแรกที่พ่อแม่น่าจะเอาใจใส่ลูกๆของท่านมาก พร้อมกับควรหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนาสติปัญญาให้รู้จักคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่แค่เพียงเกมส์เพียงอย่างเดียว  แต่ว่าเกมส์จะมีวิธีอื่นๆอีกหลายแบบอย่างให้เลือกกันมากมาย
 
พ่อแม่คงสังเกตแล้วว่าการเล่นเกมส์ไม่ได้ทำเอาเด็กๆ ของท่านเสียคน แต่จะทำให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างกว้างขวาง เพียงแค่ท่านเองควรหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับเด็กๆของท่านได้ลองศึกษากันค่ะ