เกมส์ที่มีมากมาย ย่อมมีทั้งเกมที่ส่งผลประโยชน์และผลร้ายคละเคล้ากันไป

เกมส์หลายชนิดที่แทบเกลื่อนโลก อาจเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ดี ๆ พร้อมกับส่งความสุขให้กับเด็กๆ ได้อย่างมาก โดยเฉพาะเกมส์ที่ทำให้เด็ก ๆ อาจเล่นได้กันทุกคน กลับน่าดึงดูดมากกว่าเกมส์แบบอื่น ๆ แต่ต้องไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน ไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาคงทำให้ผู้เล่นกลุ่มเด็ก ๆ เกิดปัญหา ทางที่ดีผู้ปกครองควรหาทางแก้ที่ดีสำหรับน้องๆ ให้มากที่สุด

 
และอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกมส์มีมากมายจนแทบจะเกลื่อนโลก เพราะเช่นนั้นเกมส์ในส่วนที่ดีนั้น ก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ เกิดการพัฒนาสมอง สามารถฝึกทักษะสติปัญญา และการเรียนรู้ในแต่ละด้านได้อย่างง่าย ๆ มีผลให้ปัจจุบันนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความหมายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมส์ที่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ ณ ตอนนี้ ซึ่งเกมส์จะมีหลากหลายแบบอย่างด้วยกัน ที่จะทำเอาผู้เล่นเกิดความเพลิดเพลินได้อย่างแน่แท้ ดังนั้น เกมส์จึงเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า สามารถทำให้เด็ก ๆ สนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันในการเล่นเกมส์จะมีผลต่อพฤติกรรมในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือไม่ดีก็เป็นได้  แต่ในขณะเดียวกันคงจะทำให้เห็นผลเสียตามมาก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงทำให้เด็ก ๆ ที่ได้เล่นเกมส์คงเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงนั่นเอง ดังนั้น ถ้าผู้เล่นในกลุ่มเด็ก  ๆ ขาดความรู้ในการแยกแยะในโลกของเกมส์ พร้อมกับโลกของความจริงได้
 
เกมส์
พฤติกรรมการเล่นเกมส์ของเด็กๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา พร้อมทั้งหลายครั้งที่เด็ก ๆ บางคนคงจะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมของเกมส์ ทำให้เกิดปัญหาตามมา  ถือได้ว่าเกมส์มีอิทธิพลต่อผู้เล่นได้เหมือนกัน ล่าสุดได้มีการพัฒนาเกมส์ที่มีแต่สร้างสรรค์ พร้อมกับให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม ไม่เหมือนเกมส์ในสมัยก่อน คงเป็นเกมส์ที่ไม่สมจริง จึงทำเอาเด็ก ๆ ไม่สนใจ จนมาสมัยนี้ได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จนกลับเป็นเกมส์ที่มีผู้สนใจเป็นอย่างมาก