เกมส์ที่มีทั้งจุดดีพร้อมกับข้อบกพร่องที่ทำเอาผู้ปกครองต้องคอยดูแล

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามีหน้ที่ คอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งอำนวยความสบายให้กับผู้ที่สนใจความนำสมัยทุกบ้านหรือทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้ดำเนินงาน แต่ก็อาจทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เหมือนกัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เพราะพฤติกรรมของสารเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์ทำให้เกิดความเสียหายตามมาในชีวิตและครอบครัวได้
 
เกมส์
ดังนั้นถ้าต้องการจะทำให้เด็ก ๆ ในบ้านของคุณเองมีพฤติกรรมในการเสพติดในสิ่งที่ดี ๆ เป็นเหตุให้สามารถเป็นความคิดเห็นที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และhttp://gameonline.thaiza.com/ที่สำคัญคุณเองก็จะคิดพร้อมกับไตรตรองว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนั้นจะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ในบ้านดีหรือว่าแย่ลงกว่าเดิม ถ้าคุณมีการเตรียมการอย่างล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาในการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนในบ้านหรือเด็ก ๆ ภายในบ้าน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่ได้พบอุปสรรคเกี่ยวกับลูกนั้นใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์การที่พ่อแม่จะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆเหล่านี้
 
การเล่นเกมส์ที่แท้จริงคงจะไม่ได้มีข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีข้อดีตามมาด้วย แต่ว่าพ่อแม่ควรดูแลเด็ก ๆ อย่างประชิดในเวลาที่เด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรสั่งสอนเด็ก ๆ ว่าการเล่นเกมส์นานเกินควรจะเกิดผลเช่นใดบ้าง แต่ถ้าเราเล่นเกมส์โดยทีใช้ความคิดพร้อมทั้งพิจารณาก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ มีความคิดที่สร้างสรรค์ทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีต่อการตกลงใจและลงมือทำ