เกมส์ที่มีทั้งข้อดีพร้อมกับข้อบกพร่องที่ทำเอาพ่อแม่ต้องคอยเอาใจใส่

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามีหน้ที่ คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจความนำสมัยทุกบ้านหรือทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับคนที่ต้องใช้ดำเนินงาน แต่ก็สามารถทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เช่นกัน ถือว่าเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เนื่องจากพฤติกรรมของสารเสพติดที่ว่านี้ คือ การติดเกมส์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามมาในชีวิตพร้อมทั้งครอบครัวได้
 
ดังนั้นถ้าต้องการจะทำให้เด็ก ๆ ในบ้านของคุณเองมีความประพฤติในการเสพติดในสิ่งที่ดี ๆ เป็นเหตุให้สามารถเป็นข้อคิดเห็นที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งที่สำคัญคุณเองก็จะคิดพร้อมทั้งไตรตรองว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านนั้นจะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ ในบ้านดีหรือแย่ลงกว่าเดิม ถ้าคุณมีการเตรียมการอย่างล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาในการมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนในบ้านหรือเด็ก ๆ ในบ้าน แต่ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่ได้พบอุปสรรคเกี่ยวกับลูกนั้นใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์การที่ผู้ปกครองจะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือแก้ไขความประพฤติต่าง ๆเหล่านี้
 
การเล่นเกมส์ที่แท้จริงอาจจะไม่ได้มีข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีข้อดีตามมาด้วย แต่ว่าพ่อแม่ควรดูแลเด็ก ๆ อย่างประชิดในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีควรสั่งสอนเด็ก ๆ ว่าการเล่นเกมส์นานเกินพอดีจะเกิดผลอย่างไรบ้าง แต่ถ้าเราเล่นเกมส์โดยทีใช้ความคิดพร้อมทั้งพิจารณาก็จะเป็นเหตุให้เด็ก ๆ มีความคิดที่สร้างสรรค์ทำให้เด็กมีไหวพริบที่ดีต่อการตกลงใจและลงมือกระทำ