สะพานไม้ที่ยาวและสวยที่สุดในประเทศไทย

สะพานไม้ที่ยาวและสวยที่สุดในประเทศไทย

                ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมในปีที่ผ่านมานั้น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อย่าง “ สะพานมอญ ”นั้นก็คงเป็นที่รู้รักกันมากขึ้นอยู่แล้ว และหลายคนก็คงเคยไปท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มาก่อน แม้ว่าจะเกิดความเสียหายกับสะพานจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

                หลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านทั้งสองฝั่งก็ได้ร่วมกันที่จะซ่อมแซมสะพาน และได้สร้างสะพานไม้ขึ้นมาใช้ชั่วคราวก่อน ระหว่างรอการซ่อมแซมสะพานไม่ที่เสียไป “ สะพานมอญ ” นับว่าเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยการร่วมมือของชาวอำเภอสังขละบุรี กับชาวมอญ ที่ร่มกันสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อที่สัญจรไปมาระหว่างสองหมู่บ้าน “ สะพานมอญ ”มีอีกชื่อว่า “ สะพานอุตตมานุสรณ์ ”  ซึ่งสะพานนี้ มีความยาวถึง 850 เมตร ซึ่งสร้างในลำน้ำซองกาเลีย  เมื่อคุณอยู่บนสะพานคุณสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงาม และคุณจะได้เห็นลำน้ำ3 สายมาประจบกันอย่างลำน้ำซองกาเลีย บีคลี่ และรันตรี

                ถ้าคุณมีโอกาสไปท่องเที่ยวจังหวัดกาจนบุรี “ สะพานมอญ ” ก็นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่คุณจะต้องไปเยี่ยมชมความสวยงามของ“ สะพานมอญ ” และเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติที่งดงาม นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอีกที่หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดนะค่ะ