สภาพการณ์การเล่นเกมส์ยาวนาน ของเด็ก สามารถปรับความประพฤติให้เกิดความพอดีได้

การเล่นเกมส์ภายในบางครั้ง หากไม่มีการแบ่งสรรเวลาให้ดี ผู้เล่นก็จะกลายเป็นผู้ที่ติดเกมส์เกินขนาด พร้อมทั้งมีผลทำให้ผู้ปกครอง ต้องสั่งห้ามเกี่ยวข้องการเล่นเกมส์อย่างเด็ดขาด แต่หากว่าทางด้านผู้ปกครอง ได้มีการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้า โดยการตั้งกติกาภายในการมีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  ให้กับคนภายในบ้านหรือเด็ก ๆ ในบ้าน แต่ภายในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่ได้พบปัญหาเกี่ยวกับลูก กับการใช้เวลาไปกับการเล่นเกมส์ การที่พ่อแม่จะดูอยู่เฉย ๆ ควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหา หรือแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าการเล่นเกมส์ที่แท้จริง คงไม่ได้มีข้อเสียเพียงอย่างเดียว แต่ก็มีข้อดีตามมาด้วย แต่พ่อแม่น่าจะดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด ในขณะเด็ก ๆ กำลังเล่นเกมส์ ทางที่ดีน่าจะสอนเด็ก ๆ ว่า การเล่นเกมส์นานเกินควรจะเกิดผลอย่างใดบ้าง แต่ถ้าหากเราเล่นเกมส์โดยที่ใช้ความคิดพร้อมทั้งพิจารณา ก็จะทำเอาเด็ก ๆ มีสติปัญญาที่สร้างสรรค์ ทำเอาเด็กมีเชาวน์ปัญญาที่ดีต่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งลงมือทำอย่างรวดเร็ว

 

สื่อต่างๆ ที่ดูเหมือนเป็นอาวุธ คอยทิ่มแทงพร้อมทั้งคอยทำร้ายเด็ก ๆ นั้น อาจจะมิได้รวมถึงเกมส์ชนิดต่าง ๆ ด้วยก็ได้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท คอมพิวเตอร์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่สนใจความนำสมัยทุกบ้าน  หรือทุกครอบครัวล้วนแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ภายในบ้าน ซึ่งจะเป็นผลดีเพื่อคนที่ต้องใช้ทำงาน แต่ก็อาจทำร้ายคนใกล้ตัวเราได้เหมือนกัน  ถือได้ว่าเป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ เนื่องจากความประพฤติของสิ่งเสพติดที่ว่านี้ หมายถึง การติดเกมส์หรือการเล่นเกมส์นานเกินควร ทำเอาเกิดความเสื่อมเสียตามมาภายในชีวิตและครอบครัวได้ เพราะเช่นนั้นถ้าอยากจะทำให้เด็ก ๆ ภายในบ้านของคุณเองมีพฤติกรรม ในการเสพติดภายในสิ่งที่ดี ๆ ทำให้อาจเป็นข้อคิดที่ดีให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งที่สำคัญคุณเองก็จะคิดพร้อมทั้งไตร่ตรอง ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ภายในบ้านของคุณนั้น จะทำเอาเด็ก ๆ ในบ้านดีหรือแย่ลงกว่าเดิม