สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร ดูเมืองเก่า ชมชายหาดสวยๆ

ชุมพร เมืองที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ง ที่นอกจากจะมีความสวยงามตามธรรมชาติให้เราได้ชมกันแล้ว สถานที่เที่ยวชุมพรยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจทีเดียว ถ้าไม่นับว่าชุมพรเป็นเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเล สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีสิ่งงามตา และเรื่องราวประวิติศาสตร์ที่น่าสนใจในฐานะของเมืองลูกหลวงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากผู้ใดที่สนใจที่จะศึกษาประวิติศาสตร์ของเมืองชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวชุมพรก็มีแหลงให้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวเหล่านี้อย่างมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เรื่องราวของวัฒนธรรมชาวใต้ ที่เราจะได้เห็นกันที่สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร อย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองชุมพร พร้อมด้วยวิถีชีวิตของชาวใต้มาให้เราได้เรียนรู้ หรือ หากใครชอบเดินเล่นรับลมเย็นๆ บนหาดทรายนุ่มๆ ก็ไม่ความพลาดทีจะมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชุมพร เพราะ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความสวยงามของธรรมชาติ และทะเลที่สงบไว้รอต้อนรับเราอยู่เสมอ