ภัยของสังคมผู้หญิงวัยทำงาน

ภัยของสังคมผู้หญิงวัยทำงาน

ภยันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกท่านนั้น ค่อนข้างเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตที่มีขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ซึ่งกลุ่มอาการที่เราได้เจอกันบ่อย ๆ นั้น มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงจำนวนมากที่ทำงานภายภายในออฟฟิศเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและอิริยาบถที่ไม่มีความพอดี และในทุก ๆ วันเราจะต้องพบกับอุปสรรคนี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ พร้อมทั้งไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือว่าขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นช่วงเวลานาน สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียในรูปแบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคิวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดศรีษะ รู้สึกเวียนศรีษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเพราะว่าสภาวะเครียดตึง และที่สำคัญคือมีการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคภัยอื่น ๆ ตามมานั่นเอง
 
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนในวัยทำการทำงานจะต้องพบเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมไปถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หลัง ไหล่ บ่า กับแขน ยิ่งกว่านั้นยังคงมีข้อมืออีกด้วย และเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนใหญ่มีการนั่งหรือว่าทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว ยังรวมถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งถ้าหากโต๊ะทำงานไม่ได้หลักเกณฑ์ มีระดับความสูงจนเกินไป ต่ำจนเกินพอดี หรือมีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เรียบร้อย ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการหยิบจับข้าวของ หากเป็นเช่นนี้นับได้ว่า โต๊ะกับเก้าอี้ทำงานของท่านไม่ได้ระดับมาตรฐานหรือว่าไม่มีความพอดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุดค่ะ

ผู้หญิง