พฤติกรรมที่แปรเปลี่ยน ย่อมมาพร้อมการรุดหน้าของเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ

เมื่อวันผ่านไป น้องๆ จะต้องเติบโต พร้อมทั้งพวกเขาจะต้องแปรเปลี่ยนไปเสมอ เมื่อน้องๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้า ต่อให้การเล่นเกมส์คงมีประโยชน์ในบางส่วนกับเขาทั้งหลาย แต่สุดท้ายการหมกหมุ่น  หรือว่าการเล่นเกมส์ประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินพอดี ก็คงทำให้ความประพฤติของพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นกัน เช่นเดียวกับวัยที่ต้องการแบบอย่าง พร้อมทั้งพวกเขาก็พร้อมที่จะลอกเลียนแบบแบบอย่างนั้น ๆ เช่น การที่เด็ก ๆ หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  พวกเขาคงมีพฤติกรรมต้องการจะต่อสู้กับใครสักคน หรือว่ากล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ความเป็นไปได้ของเด็ก ๆ เมื่อได้เล่นเกมส์ต่อสู้ น้องๆ คงเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ทักษะบางอย่างทางด้านความคิด แต่ถ้าหากว่าทุกอย่างไม่ใช่เช่นนี้แล้ว ผู้ปกครองคงต้องคอยดูแลพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เด็ก ๆ มากยิ่งขึ้น

 

มิใช่เรื่องแปลก หากเด็ก ๆ ผู้ชายจำนวนมาก จะให้ความสนใจและชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้ใหม่ ๆ  จนกระทั่งทำให้พวกเขาซึบซับ พร้อมทั้งรู้จักที่จะมีลักษณะเด็ดขาดเพิ่มขึ้น มีความกล้าหาญเพิ่มขึ้น และกล้าที่จะตกลงใจด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ หลังจากที่เด็ก ๆ ได้หมกหมุ่นไปกับการเล่นเกมส์ต่อสู้มากจนเกินไป จนกระทั่งเกมส์พลิกชีวิตของพวกเขา ให้ตกเป็นเด็กที่กล้าหาญพร้อมทั้งมีนิสัยที่เปลี่ยนแปลง ด้วยจินตนาการจำนวนมากของเด็ก ๆ มักจะมองเห็นเกมส์เป็นโลกใบใหม่ ที่เขาทั้งหลายเองชื่นชอบและต้องการจะอยู่ในโลกใบนั้น การเล่นเกมส์เป็นระยะเวลานานจะทำให้จินตนาการพร้อมทั้งความคิดของเขามีมากยิ่งขึ้น แต่จะเป็นจินตนาการพร้อมทั้งความคิดที่สื่อให้เห็นแนวที่ดีหรือไม่นั้น ผู้ปกครองควรจะให้ความสนใจและเกาะติดอยู่เสมอ ก็เพราะว่าเวลาว่างของเด็ก ๆ คงยังคงมีอยู่มาก แต่ทว่าเมื่อเขาเติบโตเวลาว่างของเขาจะค่อย ๆ หมดไป