ที่เที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดวาอารามหลวง

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ถือได้ว่ามีอยู่มากมายหลากหลายสถานที่ด้วยกัน  แต่สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว  ที่เป็นสถานที่แห่งการเคารพบูชาทางด้านศาสนาอย่างวัดวาอารามของเชียงใหม่  ก็ถือได้ว่ามีอยู่มากมายอีกเช่นเดียวกัน  และในแต่ละสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบวัดวาอารามนี้  ก็ยังคงเป็นสถานที่แห่งความสงบ  ร่มเย็น  และมีธรรมชาติไว้คอยบำบัดจิตบำบัดใจ  ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายต่างให้ความสนใจ ที่จะเดินทางมายังที่เที่ยวเชียงใหม่ตามวัดต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ


              อย่างการเดินทางสู่วัดวาอารามหลวงของเชียงใหม่นั้น  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดต่าง ๆ ย่อมที่จะมีป้ายเพื่อกำกับและแสดงไว้อย่างชัดเจน  ทำให้การเดินทางสู่ที่เที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบวัดที่ทุกคนต่างต้องการเดินทางไปสัการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายไร้กังวล  ซึ่งวัดวาอารามที่ขึ้นชื่อของทางเชียงใหม่  และมีนักท่องเที่ยวมากมายต่างก็เดินทางไปยังที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างวัดวาอารามเป็นประจำ  ก็จะมีวัดสวนดอก , วัดพระสิงห์วรหาร , วัดเจดีย์หลวงวิหาร , วัดพันเตา , วัดแสนฝาง , วัดเจดีย์เจ็ดยอด  และวัดอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งวัดวาอารามแต่ละสถานที่ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และบางวัดกลับเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ไทยมาช้านานอีกด้วย  ทำให้ชาวเชียงใหม่จำเป็นจะต้องทำการบูรณะและซ่อมแซม  พร้อมทั้งดูแลทุกสิ่งอย่างให้สวยงามดังเดิม

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

อย่างศิลปะในการประณีตศิลป์ลงบนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ  ที่ยังคงมีปรากฏให้เห็นกันนั้น ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดูสวยงามในสายตาของนักท่องเที่ยว  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วัดวาอารามกลายเป็นที่เที่ยวเชียงใหม่  ที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก


เชียงใหม่