ตระเวนท่องเที่ยวที่เขาชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรี

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ที่ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าสถานที่เที่ยวอื่น ๆ คงต้องมอบให้กับสถานที่เที่ยวอย่าง เขาชีจรรย์ ที่มาในแบบที่สวยงามตามธรรมชาติ ความแปลกแต่คงด้วยความงามย่อมน่าชื่นชม เพราะเขาชีจรรย์ เป็นหุบเขาหินปูน โดยเดิมทีจะมีการระเบิดหินเป็นช่วง ๆ สำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้าง กระทั่งต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร ทรงรู้สึกเสียดายลักษณะ พร้อมทั้งภูมิทัศน์อันสวยของหุบเขาหินปูนลูกนี้ ท่านจึงมีพระดำริให้รักษาเอาไว้ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างพระพุทธรูปสลักเอาไว้ที่หุบเขานี้ด้วย

 
ซึ่งพุทธปฏิมากรที่ถูกสลักเอาไว้ในหุบเขาหินปูนแห่งนี้ มีรูปร่างของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิ่งกว่านั้นยังคงเป็นการแกะสลักที่งดงาม ด้วยมีมือที่เฉียบคม โดยงานแกะสลักนี้ เพราะว่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2539 ที่ผ่านมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปแกะนี้ว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา โดยชื่อนี้อาจจะแปลได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่สูงศักดิ์ สง่าพร้อมกับประเสริฐดุจดังมหาวิชิระ นั่นเอง ยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปสลักบนเข้าชีจรรย์ ที่จังหวัดชลบุรีนี้ ยังคงเป็นพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย ซึ่งเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร เป็นศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา โดยมีส่วนสูง 109 เมตร พร้อมกับมีหน้าตักกว้างประมาณ 70 เมตร และในส่วนของฐานบัวหรือว่าบัลลังก์มีความสูงประมาณ 21 เมตรด้วยกัน
 
ชลบุรี
ภาพความงดงามชลบุรีในการสลักครั้งนี้ เกิดจากการระเบิดพร้อมกับทำการเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้นขึ้นมา ต่อจากนั้นจึงใช้โมเสกทองประดับเข้าไปที่รอยเส้นภายในการแกะสลัก เป็นเหตุให้เมื่อยามดวงตะวันส่องมา จึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นประกายสีทองที่สวยงามที่สุดภายในโลกเลยก็ว่าได้