ดูทีวีได้ภาพที่คมชัดและมีขนาดหน้าจอใหญ่แบบมาตรฐาน


เหมือนมีการผลิตทีวีเป็นจำนวนมากต่อปี แต่คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อมีการผลิตทีวีหลากหลายแบรด์มากยิ่งขึ้นการแข่งขัน จัดจำหน่ายผลิภัณฑ์สินค้าประเภททีวีโทรทัศน์ ก็จะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่รุนแรง แต่สำหรับในปัจจุบันนี้การแข่งขันของผลิตภัณฑ์สินค้าประเภททีวีดูทีวีโทรทัศน์ดูเป็นไปได้อย่างเรื่อยๆ และมีความต่อเนื่องถึงแม้ว่าการเลือกชมและดูทีวีของผู้คนส่วนใหญ่ อาจจะต้องเชื่อมโยงไปกับการเลือกซื้อและเลือกใช้ทีวีเป็นหลัก แต่การเลือกชมและดูทีวีในปัจจุบัน กับพลิกแพรงและเปลี่ยนทิศทางในการรับชมและดูทีวีได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆเพิ่มขึ้นมา


                  แต่ถึงอย่างไรผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังทุ้มเทไปกับการเลือกชมและดูทีวีโทรทัศน์เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ไปกับการเลือกชมและดูทีวีรายการประเภทต่างๆ ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆทดแทน จนเกิดประเด็นหนึ่งขึ้นมา เพื่อให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้ขบคิด ว่าการเลือกชมและดูทีวีจากเครื่องทีวีโทรทัศน์เป็นหลัก ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดทัศนคติในการเลือกชมและดูทีวีแตกต่างไปจากการเลือกชม และดูทีวี จากเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆที่มีขนาดหน้าจอเล็กกว่าหลายเท่า หากกลุ่มคนที่คิดถึงจุดเด่นเรื่องนี้เป็นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ เกิดความเคยชินไปกับการเลือกชมและดูทีวีจากทีวีโทรทัศน์เป็นหลัก

ดูทีวี
        ดูทีวีเมื่อมีการเลือกชมและดูทีวี จากเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดหน้าจอเล็กลงไปมากเลยทำให้รู้สึกแปลก และเกิดความประทับใจในขนาดของภาพที่ได้รับชมในครั้งนั้น แต่เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้มีการเลือกชมและดูทีวีจากเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้พวกเขาเกิดความเคยชินไปกับการเลือกชมและดูทีวีจากเครื่องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆได้ตลอดไป