จริงหรือไม่ ที่แหล่งข่าวคราวบันเทิงวันนี้ต้องผ่านการกลั่นกรองข่าวสารอยู่เสมอ

ข่าวบันเทิงแหล่งข่าวสารบันเทิงวันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแหล่งข่าวคราวที่มีการติดตามข่าวคราวจากหลากหลาย ซึ่งผู้รายงานข่าวบันเทิงเอง คงจะต้องทำการค้นหาข่าวคราวและทำการติดตามข้อมูลข่าวสารบันเทิง ซึ่งสาระสำคัญมักจะเป็นเนื้อความของข่าวที่เสนอความจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวสารหลากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการมุ่งเสนอข่าวที่บิดเบนและไม่ได้เกิดจากความเป็นจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการติดตามกันอย่างสม่ำเสมอ หรือทำการเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบนไปเสียหมด จนทำเอาข่าวบันเทิงวันนี้ที่ใครก็ตามได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ซึ่งผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่อาจทำการติดตามข่าวสารบันเทิงวันนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ข่าวที่ได้มีการมุ่งเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวคราวจริงหรือข่าวเท็จคงต้องมีการไตร่ตรองและติดตามกันต่อไป

 
เพราะส่วนใหญ่กับการนำเสนอข่าวคราวสาระบันเทิงจากทั่วราชอาณาจักร อาจจะมีการมุ่งเสนอในรูปแบบที่ต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนตกเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร แต่จุดที่โดดเด่นของการมุ่งเสนอข่าว และผู้ติดตามข่าวมักจะอยากได้จากการนำเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายหลักและความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ติดตามฟังข่าวอยากจะได้รับ เพราะถ้าหากว่าการนำเสนอข่าวคราวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข่าวคราวเองก็จะได้รับข่าวสารบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการติดตามข้อมูลข่าวสารบันเทิงอยู่ตลอดเวลาเสียเลย

ข่าวบันเทิง