ค้นหาเนื้อเพลงเก่าๆ ยอดฮิต เนื้อเพลง โกหกหน้าตาย โดย ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

วงการเพลงมีการเปลี่ยนแปลงอยุ่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลง หรือแม้กระทั่งเนื้อหาของเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และความชื่นชอบของคนฟัง แต่ก็มีคนฟังอยี่ไม่น้อยเหมือนกันที่ลชื่นชอบในเพลงเก่าๆ  โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเพลง ที่เกิดขึ้นในสมัย 20-30 ปีก่อน ที่เป็นยุคเริ่มแรกของวงการเพลงสากลสมัยใหม่ ที่มีนักรค้องดังๆ และเพลงที่ดีๆหลายเพลงมาให้เราได้ฟังกัน มัปัจจุบันเพลงหล่านี้ก็ยังอยู่ในใจคนฟังเสมอ อย่างเพลงฮิตในอดีต เพลง โกหกหน้าตาย ที่มีการร้องไว้หลายเวอร์ชั่น ซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลง โกหกหน้าตายแต่อย่างใด กลับยังเลือกที่จะใช้ทั้งเนื้อเพลงโกหกหน้าตายและทำนองเพลงที่ไม่เปลี่ยนไป

สำหรับคนที่ต้องการค้นหาเนื้อเพลง โกหกหน้าตาย สามารถค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆๆด้อย่างไม่ยากนัก เพราะ เนื้อเพลงโกหกหน้าตาย เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับการค้นหาจากบรรดานักฟังเพลงอยู่เสมอไม่ว่าเวลา และกระแสของเพลงจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม