คอร์ดบทเพลงและผู้บรรเลง

ถ้าจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้น เราคงจะนึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ประทับใจไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายชิ้น ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก มักเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเสมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะเช่นนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เหมือนกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะทำหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างเที่ยงตรง หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านและแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะเช่นนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อเกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามรับฟังแต่อย่างใด