การแปรงฟันที่ถูกต้อง เป็นจิตสำนึกที่น้องๆ ทุกท่านจะต้องมี

ข้อดีสำหรับเด็กๆ ทุกคน ถ้าหากผู้ปกครองได้ทำการปลุกจิตสำนักให้น้องๆ หันมาแปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก พวกเขาก็จะติดเป็นนิสัยพร้อมกับสามารถทำภารกิจต่างๆ ของตัวเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับมีความสมบูรณ์แบบในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น

 
ที่ผ่านมาเป็นเพราะการแปรงฟันที่ถูกจริง ๆ แล้ว จะต้องมีวิธีการในการแปรง ที่แตกต่างกันออกไปภายในแต่ละท่วงท่า มีผลกระทบให้ขั้นตอนแปรงฟันที่ถูกต้องนั้น เด็ก ๆ จำนวนมากคงยังไม่ทราบและไม่ทราบอย่างแน่ชัด ว่าตนเองจะต้องทำการแปรงฟันอย่างไรบ้าง ถึงจะนับได้ว่าเป็นการแปรงฟันที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ที่สุด ส่วนหนึ่งทางด้านของการแปรงฟันที่ถูกต้อง ชาวไทยส่วนใหญ่คงจะมองข้ามกันเสียส่วนมาก  เพื่ออาจนำแปรงสีฟันซอกซอนเข้าไปถึงฟันแต่ละซี่ เพื่อให้ได้ครบทุกซี่ข้างในช่องปาก แต่บางเวลาการแปรงฟันที่ถูกต้องก็ทำให้คนแปรงฟันเกิดความเบื่อ พร้อมกับเลือกที่จะแปรงฟันด้วยแนวทางง่าย ๆ ในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ พยายามที่จะปลูกจิตสำนึกการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับน้องๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง และควรกระทำให้ได้มากที่สุด
 
การแปรงฟัน
ข้อผิดพลาดการแปรงฟันที่คงจะก็เกิดขึ้นได้ หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกหัดให้แปรงฟันได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เล็กๆ เขาทั้งหลายก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพร้อมทั้งทำการแปรงฟันในแบบฉบับวิธีของตนอีกเช่นกัน ส่วนจะแปรงมากแปรงน้อย ผู้ดูแลเองก็มิอาจจะทราบได้ในช่วงหลัง ๆ ที่น้องๆ สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวได้แล้ว