การยึดติดกับไปกับการเล่นเกมส์พร้อมทั้งต้องการเอาชนะ ส่งผลให้เด็ก ๆ กลายเป็นคนติดเกมส์

ความชื่นชอบสามารถมีขึ้นได้กับทุกวัย ต่อให้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ แน่นอนเลยว่าทุกท่านอาจเลือกที่จะเล่นเกมส์ได้ แต่การยับยั้งพร้อมทั้งรู้จักกาลเทศะภายในการเล่นเกมส์ของแต่ละวัย ย่อมที่จะมีต่างกัน เพราะเช่นนั้น ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ พร้อมทั้งควรดูแลเด็ก ๆ ภายในทุกช่วงขณะที่เขาเล่นเกมส์ ถึงจะดีที่สุด

 

ข้อผิดพลาดของเด็ก ๆ มักจะเกิดมาจากการที่เด็ก ๆ ยึดติดเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับการติดเกมส์ หรือการเล่นเกมส์ในรูปแบบที่ไม่รู้ช่วงวันและเวลา การที่คน ๆ หนึ่งจะชื่นชอบไปกับการเล่นเกมส์ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่ประหนึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักไปกับการเล่นเกมส์ที่พอดี และมีความเหมาะสมกับตัวคุณ เพราะว่าการเล่นเกมส์นั้น มิได้แบ่งเพศหรือแบ่งช่วงอายุ ว่าใครจะสามารถเล่นเกมส์ได้หรือไม่ได้ แต่ความรู้จักพอดีหรือรู้จักที่จะเล่น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีพร้อมทั้งสามารถเตือนสติผู้เล่นเกมส์ได้เท่าทัน เพราะว่าเด็กๆ จำนวนมากมักจะมีความสุขไปกับการเล่นเกมส์อยู่เสมอ เพราะว่าครั้งใดที่เด็ก ๆ ได้เข้าถึงตัวเกมส์พร้อมทั้งเนื้อหาของเกมส์ เด็ก ๆ จะได้จำลองพร้อมทั้งได้จินตนาการไปยังโลกใบใหม่ โลกที่มีตัวละครหลัก ๆ ของเกมส์ พร้อมทั้งผู้เล่นเกมส์ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องแก้ไขปัญหา หรือทำการต่อสู้กับศัตรูภายในเกมส์

 

ระดับความยากลำบากภายในการผ่านด่านของเกมส์ ที่นำมาสู่ความสำเร็จภายในแต่ละขั้น ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกมีความสุข พร้อมทั้งรับรู้ได้ว่าตัวเองมีฝีไม้ลายมือมากพอ ที่จะต่อสู้หรือทำการเล่นเกมส์เพื่อให้ผ่านด่านต่อ ๆ ไป พร้อมทั้งยิ่งถ้าหากได้ผ่านด่านมากขึ้นเท่าไหร่ โลกใบใหม่ภายในรูปแบบเกมส์ก็จะยิ่งสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น พร้อมทั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติ ที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ จนทำให้เด็กๆ ติดเกมส์นั่นเอง