การตั้งครรภ์ จำต้องดูแลตนเองเยอะขึ้นกว่าเดิมมากมาย

ตั้งครรภ์

 
การตั้งครรภ์ ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วยซ้ำ ต่อเมื่อการตั้งครรภ์นั้นมีขึ้นในระยะวาที่สมควร การตั้งครรภ์ เกิดขึ้นได้ทุกขณะและก็ทุกครั้งที่มีเซ็กซ์ เพียงแค่ว่าปัจจัยหลายๆอย่างต้องตรงกันการตั้งครรภ์ถึงะมีขึ้น ตัวอย่างเช่นไข่ของเพศหญิงต้องสมบูรณ์และปริมาณอสุจิต้องากและแข็งแรงพอ จึงจะเป็นเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ได้การตั้งครรภ์สามารถสังเกตอาการเองได้เลย วอย่างเช่น รอบเดือนขาด 
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์นั้นต้องมีการดูแลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราต้องดูแลเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์ด้วย เรื่องอาหารการกินก็ควรแคร์เป็นพิเศษ เนื่องจากถ้ารากินของไม่ดีเข้าไปมันก็จะไม่บำรุงลูกในครรภ์เท่าไหร่ เราควรจะกิน|รับประทาน|ทาน|บริโภค}แต่ของที่มีผลดีต่อตัวเราเองและลูกในครรภ์ เพราะ|เนื่องจาก|เพราะว่า|ทั้งนี้เพราะ|ก็เพราะว่า}นั่นมันหมายความว่าการพัฒนาการของเขาด้วย และเราองเริ่มฝากครรภ์ตั้งแต่ที่เรารู้ว่าท้องเลยทีเดียว ก็เพราะว่าการตั้งครรภ์จะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอด เนื่องมาจากบางคนเกิดความเสี่ยงในด้านการตั้งครรภ์เช่น การเกิดความดันโลหิตสูงนระหว่างที่อุ้มท้อง ภาวะโลหิตจางอันนี้เกิดได้หลายสาเหตุแต่สามารถแก้ไขด้หากฝากท้องเร็ว การติดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง อันนี้สามารถติดต่อปสู่บุตรได้ ภาวะขาดไอโอดีน ถ้าหากว่าทารกไม่ได้รับไอโอดีนะทำให้สมองของทารกถูกตั้งครรภ์ทำลายการคลอดบุตรก่อนกำหนดอันนี้เป็นผลมาจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะที่มีครรภ์ และสภาวะสุดท้ายคือารกำนักน้อยอันนี้มักเกิดกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเกิดจากการสูบบุหรี่หรือเชื้อชาติการตั้งครรภ์ใม่ใช่เรื่องที่ดูแลยาก เพียงแต่|ก็แค่}เราต้องปฏิบัติตามคำเสนอแนะของคุณหมอในช่วงที่เรามีครรภ์ก็เท่านั้น 
 
เราต้องแคร์ในเรื่องนี้ห้ามเพิกเฉย ไม่งั้นผลที่ได้มันไม่คุ้มกันเลย